Svens bibliotek

 

Filateli

Skara


Skara Källa Ett och annat från den gamla Staden Skara, samtliga årgångar Gamla Skarabilder Lidköping-Skara-Stenstorp Järnväg

 
Vägvisare 1902, 1925 • Almanack 1915 • Lokal telefonkatalog 1927, 1931

Rikstelefonkatalogen 1915, del 3: Halland, Västergötland, Bohuslän, Dalsland, m.m.
Rikstelefonkatalogen 1920, del 3: Halland, Västergötland, Bohuslän, Dalsland, m.m.
Rikstelefonkatalogen 1927, del 3: Halland, Västergötland, Bohuslän och Dalsland.
• Rikstelefonkatalogen 1945, del 2, Göteborgs-delen
: Göteborgs och Bohus län, Hallands, Skaraborgs och Älvsborg län.

Rikstelefonkatalogen, Skövde-delen 1951, 1959, 1973

Skara 1863-1913. Minnesskrift till 50-årsdagen af Stadsfullmäktigesi Skara första sammanträde den 10 oktober 1863Skara stads gatunamn

Skara hantverks- och industriidkareförening 1847-1947Taxeringskalender över Skara fögderi 1955 Min vykortsbok Skara-vykort berättar

Lista över några ytterligare Skara-böcker i mitt bibliotek

...alltifrån Skaraborg

Stig "Gits" Nilsson

1963

Adressförteckning över fastigheterna i Skara Stad

 

1928

Almanack 1904 (Skara)

 

1904

Almanack 1905 (Skara)

 

1905

Almanack 1906 (Skara)

 

1906

Almanack 1907 (Skara)

 

1907

Almanack 1908 (Skara)

 

1908

Almanack 1909 (Skara)

 

1909

Almanack 1914 (Skara)

 

1914

Almanack 1916 (Skara)

 

1916

Almanack 1927 - omslag saknas (Skara)

 

1927

Almanack 1928 (Skara)

 

1928

Almanack 1946 (Skara)

 

1945

Bebyggelseinventering i centrala Skara 1970-71

 

1977

Berättelse om Skaras helsobrun kallad Skara Lisa

 

1964

Beskrivning över Skara

 

1935

Bland Skaraborgare under 100 år

 

1965

Botaniska trädgården i Skara.

Nilsson David

 

Brandordning för Skara stad

 

1911

Byggnadsordning för Skara stad

 

1876

Den senmedeltida stenbyggnaden på Zettervallska tomten

Erik Sandberg & E G Karlgren

1961

Elva år med Elfte augusti-gruppen 1970-1980

 

1980

Ett sekel med elektricitet och vatten i Skara. 1898-1998

 

1998

Föreningen Norden i Skara under femtio år 1945 -1995

Richardson Gunnar red

1995

Hushållningssällskapets förvaltningsbyggnad

Johansson Arne

 

I Skara - Människor och miljöer, Minnen och reflexioner

Allan T Nilsson

2009

Jubileumsutställningen i Skara 14-16 juni 1957

 

1957

Katalog öfver Skara Högre Elementarläroverk HT 1871

 

1871

Kinnekulle, Valle härad, Skara och Lidköping

N. G. Strömbom

1889

Krönikebrunnen i Skara

Sanfrid Welin

1939

Källarbyggnaden på Zettervallska tomten

Erik Sandberg

1947

Lokal hälsovårdsordning för Skara kommun

 

1972

Lokala och kontinentala perspektiv. Skarastudier.

 

1999

Med rötter i Kråkestan. Glimtar från uppväxtår i 1930...

Gunnar Berggren

1997

Medeltidsstaden 24. Skara

Ragnar Sigsjö

1980

Mina minnen med anledning av Lidköping-Skara-Stenstorps järnvägs 50-årsjubileum 1874 - 1924

Albert Lindberg

1981

Mina roligaste historier

Sixten "Västgöta"- Bengtsson

1972

Moderna Skara

 

2010

Nedslag i Västergötlands Industrihistoria

Peter Nissen (red.)

2000

Om prebenden vid Skara läroverk. En historisk återblick

David Nilsson

1954

Ortnamnen i Skara

Erik Sandberg

1943

Oxaskolan i Skara 100 år

Skara lantbruksskoleförbund

1984

Programbok IOGT Skara-Elfsborgs distrikt 1905

 

1905

Reglemente för drätselkammaren i Skara

 

1865

Scarex 1988

 

1988

Skara - förr och nu

Gösta Karlsson (red)

1975

Skara 1000 jubileumsutställning 1988

Ing-Marie Olofsdotter

1988

Skara 1000 års staden

Britt Karlsson

 

Skara 1000

 

1988

Skara Amatörklubb 50 år 1992

redaktion

1992

Skara Domkyrka

Hans Hildebrand

1894

Skara Domkyrka, kort historik och vägledning

Ragnar Sigsjö

1986

Skara Domkyrka. Kort historik och vägledning

Harald Wideen

1949

Skara Domkyrka. Kort historik och vägledning

Harald Wideen

1961

Skara domkyrka.

 

1999

Skara folkskoleseminarium 1842-1935

Cederbom, L. A.

1934

Skara företagskatalog

 

1990

Skara Guide

 

 

Skara hospital. Kort historik

Sanfrid Welin

1946

Skara Högre Allmänna Läroverks katalog HT 1913

 

1913

Skara i forna dagar

 

 

Skara kommun. Kulturhistorisk inventering

Eva Björkman

1983

Skara kommun. Kulturhistorisk inventering

Thomas Carlquist

1983

Skara läroverk 1641-1941. Festskrift med anledning

Holmstedt Gustaf

1941

Skara och Vara fögderiers taxeringskalender

 

1950

Skara stad i stöpsleven

Sanfrid Welin

1950

Skara stads brandväsen 1899 - 1949

 

1949

Skara stads äldre gator och torg.

Erik Sandberg

1948

Skara tätort - bebyggelsehistorisk inventering.

 

1985

Skara

 

1957

Skara

Ernst Carlsson

2001

Skara

Hugo Swensson

1952

Skarabilder

Stig Rehn (foton)

1993

Skaraborg från flydda dagar

 

 

Skaraborgs läns Hushållningssällskap 1907 - 1957.

 

1957

Skaraborgs läns Slakteriförening 30 år

 

1965

Skarakalendern vintern 1935 - 36

 

1935

Skara-Kinnekulle-Vänerns järnväg SKWJ 1886-1903

Alfred Malke

1970

Skara-Lundsbrunns järnvägar

Ingmar Lundin

1997

Skaraprofiler 1995

Håkan Andersson, Stefan Clausson

1995

Smalspårsepoken i Skara - i ord och bild

Minnesskrift

1983

Stadsfullmäktige i Skara 75 år 1863  30/10  1938

 

1938

Stadsvandring i Skara

 

 

Svenska Topografiska Sällskapet i Skara. En tidig ska...

Sanfrid Welin

1950

Sveriges Städer nu och Fordom. 4. Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län. av Albin Roosval (red).

 

1921

Telefonkatalog Skövde-delen 1951

 

1951

Telefonkatalog Skövde-delen 1959

 

1959

Telefonkatalog Skövde-delen 1973

 

1973

Telefonkatalogen 1931 över Skara

 

1931

Vägvisare för Skara 1921

 

1921

Västergötland-Göteborgs järnvägar

Mannerfelt Måns (red)

1980 (1948)

 

Vykort

Ulla Ehrensvärd - Gamla vykortArne Sandström - Vykortets historiaSven Wallén - Skara-vykort berättar

Diverse

Till salu

Du hittar mina till salu-böcker på Bokbörsen - hör av dig om du är intresserad! Hör gärna av dig om du kan fylla någon eller några av mina luckor!

Länk till Bokbörsen