ur Sven Walléns samling

Utkast till en utställning

Jag samlar vykort, frimärken och annat från Skara - staden där jag växte upp. Jag har kanske samlandet i blodet? - en och annan filatelist och deltiolog kände säkert min far Lennart Asplund (som flyttade till Skara 1959 och bodde där till sin bortgång 2013), och ett och annat skolbarn är kanske bekant med mamma Inga Britta.

Ett urval av vykort hittas via länkarna nedan, och uppe till höger finns en länk till min frimärkssida.

 

Top x

Utkast till en utställning

Skara (hela filen som den ser ut nu, låg bildkvalitet, ~7 MB) • Skara (hela filen som den ser ut nu, hög bildkvalitet, ~43 MB)

Utdrag, endast ett fåtal sidor

Dessa filer är ej för vidare spridning, tack!

 

Skara-böcker • Skara-iana • Frimärken

Frågor:

För samtliga frågor är jag tacksam för tidsperiod och källa.


1. Vedholmen ska ha flyttats i samband med att den nya posten skulle byggas på 1970-talet, vart flyttades den, när flyttades den och när revs den?

2. Klar.

3. Klar.


4*. Pågår renovering av Teaterhuset? Kan det vara då man plockade bort tornhuven (de sitter kvar på fotot)? När?


5. Järnvägsstationen: Hur var det med kioskerna väster och öster om stationshuset (vilken av dem var perrong-biljett-kiosk?, en av dem från 1909), avträdeshuset (från 1899) och bagagerumshuset (1919)?

6. När på 50-talet anlades Björndammen?
6a. Stämmer det att den är namngiven efter byggnadschefen Björn Hansson?

7. Järnvägsgatan: När togs Westermarkska husets tornhuvar bort? (senast 1936)

8. Hur ändrades Stadshotellet efter branden 1909?

9. När fick Stadt balkongen på framsidan?


10*. Bortom Västra Kungshusgatan, sett från Badhuset: Kan det vara brandstationens torn som syns i fonden?
10a. Vilket café är det som skyltar på Västra Kungshusgatan (1915)?

11. Stadskällaren: Den tidigare byggnaden från 1886 lär ska ha flyttats 1930 till Folkungagatan 3 – Källa?


12. Stadskällaren: På teaterhusets fasad skyltas "Motor & Gummi-Reparationer". Vem är det som skyltar (1932 - 1936)?


13*. Vem erbjuder rum för resande vid Djäknegatan / Västra Kungshusgatan (1913)?

14. Stortorget (norra sidan): Heter det Berggrenska eller Lefvanderska huset, det som brann 1936? Vad är det som styr namnvalet?

15. Stortorget (södra sidan): När uppfördes Apoteksbyggnaden (där apoteket låg fram till 1904)? Bodde Centralhotellet där?


16. Stortorget: När uppfördes Centralhotellets byggnad? Såg det likadant ut före som efter branden 1913?
16a. När flyttade Karl Hanssons Hatt-, Möss-, Pälsvaru- & Herrekiperingsaffär in resp ut från hörnaffären?
16b. Vad hände med 15-öresbasaren?
16c. American Bazar i Pettersson-Olinska huset - Var det en efterföljare till 15-öresbasaren? Vad hände sedan, när P-O-huset revs, blev det EPA då?

17. Stortorget: Varför tog det så lång tid att bestämma vad som skulle byggas på Brända tomten?

18. Stortorget: Under vilken tid var det polisstation resp snusbod i Rådhuset?

19. Klar.


20. Hötorgsgatan: Var låg Röningbergs verkstad i förhållande till Hötorgsgatan och Stadskällaren? Är det kopparslagargården där han hade verkstaden (och någon annan före honom), eller var det en annan byggnad?


Karta från 1909 (klicka för större bild i nytt fönster)
1: Lybergska huset
2:
3:
4:
5: (Skara Konsumtionsförening och Nordins)
6: (Engstrands Charkuteriaffär)
7:
8:
a:
b:
c:
d:
e: Röningbergs?
f: Stadskällaren
g:


21a. Vad heter huset rakt fram, där N. E. A. Appelgrens Bokbinderi bor, när byggdes det och när revs det? Samma för Nordinshuset?
 
21b. Vad heter huset rakt fram där Oscar Ahlströms Möbleringsaffär bor, när byggdes det och när revs det? Före eller efter N. E. A. Appelgrens Bokbinderi?
Vem är det som står i ingången till vilken cigarraffär? Vad gjorde Sahlströmska Fabriken och dess agent Ester Rehn?

21. Hötorget: Vilka var husen längst ned på Hötorget, kv Bifrost, och under vilka tider?
21c. Huset där Engstrands Charkuteriaffär bor, byggår, rivningsår? Skara Konsumtionsförening (Nordinshuset) (fanns 1905 enl E. Carlsson Skara)?
21d*. Vem är det som står i ingången till vilken cigarraffär? Vad gjorde Sahlströmska Fabriken och dess agent Ester Rehn?

22. Tog Gösta Wickberg över efter Elin Håkansson (Marumsgatan 8)?


23. Klostergatan: Är det samme Engström som byggde på Folkungagatan 3, 1895-1905?

24. Skolgatan: När lämnade gamla Spritbolaget Skolgatan 1, och vart flyttade man? Klostergatan?


25*. Skolgatan 1942. Ett skrädderi på höger sida (jämna nummer, numer), kan det varit Emil Carlssons (Ernst Carlssons pappa)?

26. Källeskolan: träbyggnad från 1881?

27. Viktoriasjön: Lillsjön anlades 1912-1913. Stämmer det att man behövde byggmaterial för järnvägsbanken (omläggningen av järnvägen mot Lundsbrunn), och att det resulterade i Lillsjön?

28*. KLAR

29*. KLAR


30*. Gunnar Wennerbergsgatan (Alandersgatans mynning till vänster): Vilka är husen? När revs de? När revs de nuvarande husen (Bullerbyn)? Vad ska det bli nu?


31. När bodde arbetsförmedlingen på Hindsbog 17?

32. När hade Simonsson cykelverkstad i källaren till Villa Vesta, Härlundagatan 3?


33. Folkungagatan: Bonnpalatset, är det stenhuset på Folkungagatan 8 (Sandberg, Ortnamnen i Skara, 1943) eller trähuset på Folkungagatan 6 (Bebyggelseinventering i centrala Skara 1970-71)?


34*. Vattentornet: Söder om vattentornet står en liten byggnad – vad användes den till? När uppfördes den och när revs den?
(troligtvis pumphus till den brunn som togs upp där)

35. KLAR

36. När byggdes Filadelfiaförsamlingens lokal (Jarlag)?

37. När uppfördes motellet, när revs det och vilka namn har det haft?

38. Brokebro – När är den byggd?