^^^ ^^^

Hacke

Hacke hörde och såg jag vid en promenad vid Årstaviken oktober 2009.