^^^ ^^^

Svens frimärken - Stamps

Storbritannien - Great Britain


Jag samlar vykort, frimärken, kartor, böcker och annat från Skara - staden där jag växte upp. Jag har kanske samlandet i blodet? - en och annan filatelist och deltiolog kände säkert min far Lennart Asplund som flyttade till Skara 1959 och bodde där till sin bortgång 2013, och ett och annat skolbarn är kanske bekant med mamma Inga Britta, uppvuxen i Skara, återvände 1959 och bodde där till sin bortgång 2021.

I min frimärkssamling finns frimärken från Skara, Sverige Storbritannien och andra länder

På den här sidan finns ett urval av mina brittiska frimärken. Uppe till höger finns en länk till sidan med brittiska brev GB letters).

De flesta av märkena nedan kan du se i större format om du klickar på dem. Most stamps can be viewed larger by clicking on them.

I Storbritannien började man med frimärken redan 1840. De två första var Penny Black (SG 1, 2 och 3) och 2d Blue (SG 4, 5 och 6), och man införde ett enhetsporto på en penny för att befordra ett brev upp till c:a 16 gram om det frankerades innan befordran och två pence om mottagaren betalade vid utdelningen. Tidigare betalade alltid mottagaren, och beloppet berodde på vikt och transportsträcka. Penny Black började säljas fredagen den 1 maj 1840 och började gälla från onsdag 6 maj. 2d blue blev tillgänglig 8 maj 1840. Samtidigt kom ett antal alternativ, bl.a. s.k. Mulreadys, klicka här.

Ett ark hade 20 rader om 12 märken, sammanlagt 240 märken per ark, ett ark Penny Black kostade alltså 1 pund.

En tryckplåt hade 240 graverade matriser. I nedre vänstra hörnet, det sydvästra, på varje matris stansades rad (A -- T) och i nedre högra, det sydöstra, stansades kolumn (A -- L).

Man upptäckte ganska snart att makuleringsstämpeln, ett malteserkors i rött, från augusti 1840 i svart, inte alltid syntes så bra på det svarta märket och märket trycktes från 10 february 1841 i rött, Penny Red (SG 7, 8, 9). Med början 1844 ersattes malteserkorsstämpeln av stämplar med ortsnummer (i svart bläck).

Till hörn-stansningar användes fyra olika bokstavsuppsättningar (Alphabeth I -- IV). Det finns två rariteter bland Penny Red: I plåt 75 position LK syns ett kors i de övre hörnen, speciellt det nordöstra, som gör att unionsflaggan efterliknas, "the Union Jack re-entry", och i plåt 77 hade man missat att stansa A-et i position B-A, "the B-blank error", vilket dock snart rättades till. Läs mer om dessa hos Stanley Gibbons

Från 1858 speglades positionsindikeringen i de övre, de nordvästra och nordöstra, hörnen. Från 1 april 1858 finns plåtnumret (från plåt 71) graverat på varje frimärke.

Man började perforera märkena 1854, innan dess klipptes de för hand ur arken vid köp och därför ser man ofta märken med sneda eller obefintliga marginaler. Många av de operforerade och klippta märkena har hål efter ett nålstick i sig, och det beror på att postpersonalen under lugnare stunder på postkontoret klippte loss märken ur arken och trädde upp dessa på en tråd, för att snabbare kunna expediera frimärksköparna.

I januari 1855 ändrades perforeringen från 16 till 14 eftersom märkena lätt föll isär vid den finare perforeringen. Man bedömer ofta hur väl ett frimärke är centrerat inom perforeringen, och för de operforerade märkena bedöms hur marginalerna är, och hur många de är.

15 maj 1855 ändrades vattenmärket från liten krona till stor krona.

Penny Black trycktes i fler än 68'000'000 exemplar, så den är inte så sällsynt, men det finns sällsynta exemplar! Sammanlagt användes 12 olika tryckplåtar, numrerade 1a, 1b, 2--11 (det finns alltså 2'880 (12*240) olika märken), och plåtar 1b, 2, 5, 8, 9, 10 och 11 återanvändes för Penny Red (SG7). För Penny Red användes totalt ungefär 427 plåtar.

Den första versionen av 2d Blue trycktes i sammanlagt 6'460'000 exemplar från två olika plåtar fram till 29 augusti 1840. Nästkommande versioner (från SG13) hade ett vitt streck under "Postage" och ett över "Two pence".

27 oktober 1879 trycktes Penny Red från den sista plåten, nr 225, och 3 december 1879 avslutades tryck-kontraktet formellt.

En del märken har en skyddsperforering, s.k. Perfin (PERForated INitials, or PERForated INsignia.) (se exempel nedan). Denna syftade till att förhindra att någon använde frimärkena som betalningsmedel, de skulle endast användas som porto. I samma syfte hade en del frimärken ett tryck på baksidan, sk underprint (se exempel1 och exempel2 nedan), men skyddsperforeringen ansågs bättre då man kunde utläsa märkningen även då frimärket applicerats. Läs mer via länkar nedan.

Kronologi

6 May 1840 - Penny black (SG 1, 2, 3)
8 May 1840 - Two penny blue (SG 4, 5, 6)
10 February 1841 - first issue: colour of 1d stamp changed from black to red-brown (SG 7-12)
27 February 1841 - second issue 2d blue white line (SG 13, 14, 15)
24 February 1854 - perforations 16 introduced. (SG 16- ) "Penny Stars"
January 1855 - perforation size changed from 16 to 14.
15 May 1855 - watermark changed from small crown to large crown
1858 - letters in all four corners, colour lake-red
1 April 1864 - letters on all four corners and plate number engraved on each stamp from plate 71 onwards. "Penny plates"
27 October 1879 - last plate (225) put to press.
3 December 1879 - contract to print the Penny Red formally ended.

Här nedan visas några av mina märken. Numrering enligt Stanley Gibbons (some of my QV stamps below, click on image for high resolution scans)

 

Queen Victoria
20/6 1837 - 22/1 1901
QV Line engraved 1840 (SG1-SG6)
Letters in lower corners. Wmk small crown. Imperf.

SG 1
2016-152

1d Intense Black
unplated N-I
red MX

SG 2
2016-150

1d Black
plate 7 T-D
light red MX

SG 2
2016-136

1d Black
unplated T-L
red MX

SG 3
2016-233

1d Grey Black
unplated P-E
black MX

SG 1?
2017-433

1d Black
unplated S-G
black MX

SG 2?
2017-422

1d Black
unplated L-C
red MX

SG 2?
2017-461

1d Black
unplated K-F
red MX

SG 2?
2017-463

1d Black
unplated C-H
red MX

SG 2?
2018-010

1d Black
unplated G-F
red MX
ink cancel

SG2?
2018-044

1d Black
unplated P-K
red MX


SG 4 D1
2016-148

2d Deep Full Blue
plate 2 L-B
black MX

SG 5
2016-202

2d Blue
plate 2 K-K
black MX

SG 5
2016-232

2d Blue
plate 1 C-E
red MX

SG 6
2016-263

2d Pale Blue
plate 1 J-L
red MX

 

QV Line engraved 1841 (SG7-SG12) Penny Reds
SG7: Printed from ‘black’ plates. Wmk small crown. Paper more or less blued. Imperf.
SG8-12: Plates 12 onwards. Wmk small crown. Paper more or less blued. Imperf.

SG 7
2016-156

1d Red-brown
plate 8 L-H
black MX

SG 7
2018-003

1d Red-brown
plate 9 R-K
black MX

SG 8
2016-237

1d Red-brown
plate 16 A-K
dbl black MX

SG 8
2017-046

1d Red-brown pair
plate 23 A-A- A-B
dbl black MX

SG 8
2017-052

1d Red-brown
plate 17 K-K
black MX

SG 8
2017-053

1d Red-brown
plate 23 A-J
black MX

SG 8
2016-143

1d Red-brown
unplated C-D
pmk 609

SG 9
2016-146

1d Red-brown
unplated H-A
pmk 426

SG10
2016-119

1d Red-brown
unplated C-A
pmk

SG10
2016-147

1d Red-brown
unplated H-B
pmk 795

SG 11
2016-261

1d Lake-Red
plate 157 C-A
pmk London

SG 12
2016-200

1d Orange brown
unplated G-F
pmk

SG 12
2016-236

1d Orange brown
unplated J-K
pmkSG 7-12?
2016-110

1d Red-brown
plate 20 J-D
black MX

SG 7-12?
2016-111

1d Red-brown
plate 29 Q-K
black MX

SG 7-12?
2018-008

1d Red-brown
unplated P-C
black MX
Montrose

SG 7-12?
2016-259

1d Red
unplated F-B
PeterboroughSG 7-12?
2016-251

1d Red-brown
unplated M-H
black MX
SG 7-12?
2016-251 omsida

1d Red-brown
"Ivory head" 

QV Line engraved 1841 – 1851 (SG13-SG15) Two Pence Blue
White lines added. Wmk small crown. Paper more or less blued. Imperf.

SG 13
2016-134

2d Blue
plate 4 G-L
pmk

SG 13?
2016-120

2d Blue
plate 4 M-J
pmk 12

SG 14
2016-149

2d Blue
plate 3 L-F
pmk 638

SG 14
2016-189

2d Blue pair
plate 4 B-A - B-B
pmk 498

SG 15
2016-196

2d Blue
plate 4 I-L
pmk

SG15 ES 12F
2016-190

2d Blue
plate 3 D-A
black MX
SG 13,14,15?
2016-207

2d Blue
plate 3 T-L
black MX

SG 13,14,15?
2016-208

2d Blue
plate 3 S-B
black MX

SG 13,14,15?
2016-157

2d Blue
plate 4 Q-F
pmk 249
 

QV Line engraved 1841 (SG16), 1848 (SG16a), 1850 (SG16b), 1853 (SG16c)

SG 16
(1841)
saknas/missing


1d Red Brown

1841: Trial
printing
(unissued)

SG 16a
(1848)
saknas/missing


1d Red Brown

1848: Rouletted
approx. 11½
by Henry Archer

SG 16b
(1850)
saknas/missing


1d Red Brown

1850: Perforated 16
by Henry Archer.

SG 16c
(1853)
saknas/missing


1d Red Brown

1853: Government
Trial Perforation 16.
Alph. II.

 

QV Line engraved 1854 – 1857 (SG17-SG21)
Wmk small crown. Paper more or less blued. Perforated 16.

SG 17
2017-036

1d Red brown
perf 16
unplated F-B

SG 17
2017-034

1d Red brown
perf 16
unplated G-I

SG 17
2017-035

1d Red brown
perf 16
unplated M-L - M-K

SG 18
2017-051

1d Yellow brown
perf 16
unplated F-A die I


SG 19
2016-126

2d Blue
perf 16
plate 4 Q-F
pmk 83

SG 20
2017-057

2d Blue
perf 14 plate 4 E-I

SG 20a F4
saknas/missing

2d Blue
perf 16 plate 5

SG 21 C4
2017-042

1d Red Brown
perf 14
plate 9 T-D
pmk 28
SG 21
2017-039

1d Red Brown
perf 14
unplated S-J

 

QV Line engraved 1854 – 1857 (SG22-SG25)
Wmk small crown. Paper more or less blued. Perforated 14.
SG 22
2017-040

1d Red Brown
unplated R-J

SG 23 wi
2017-070

2d Blue
plate 4 F-C

SG 23a F3
saknas/missing

2d Blue
plate 5

SG 24
2017-054

1d Red Brown
plate R1 die II B-G
SG 25
2017-101

1d orange-brown
unplated D-H

 

QV Line engraved 1854 – 1857 (SG26-SG27)
Wmk large crown. Paper more or less blued. Perforated 16.
SG 26
2017-102

1d Red brown
unplated F-A
die II
SG 27 F5
saknas/missing

2d Blue


 

QV Line engraved 1854 – 1857 (SG29-SG35)
Wmk large crown. Paper more or less blued. Perforated 14.

SG 29
2017-055

1d Red-brown
unplated H-G
 

SG 30
2017-103

1d Red-brown
unplated O-L
die II
SG 31
saknas/missing

1d Red-brown
SG 32
saknas/missing

1d Red-brown
SG 33
saknas/missing

1d Red-brown
SG 34 F6
saknas/missing

2d Blue
plate 5
SG 35 F7
saknas/missing

2d Blue
plate 6 

QV Line engraved 1856 – 1858 (SG36)
Wmk large crown. Paper no longer blued. Perforated 16.
SG 36
saknas/missing

1d Rose-red
SG 36a F8
saknas/missing

2d Blue
plate 6


 

QV Line engraved 1856 – 1858 (SG37-SG41)
Wmk large crown. Paper no longer blued. Perforated 14.
SG 37
saknas/missing

1d Rose-red
SG 38
saknas/missing

1d Rose-red
SG 39
saknas/missing

1d Rose-red

SG 40
2016-124

1d Rose red
unplated S-I
pmk WC 12

SG 41
saknas/missing

1d Rose-red

 
QV Line engraved 1861 (SG42)
Letters engraved on plate instead of punched (Alphabet IV)

SG 42 C12
2017-056

1d Rose-red
plate 51 H-E
pmk 469

SG 42 C13
2017-088

1d Rose-red
plate R16 L-E
pmk 77 
QV Line engraved 1864 – 1869 (SG43-SG44)
Letters in all four corners. Wmk large crown. Die II. Perforated 14. Plate number engraved from plate number 71 (up to 225) (click for example).

SG 43
2017-045

1d Rose-red
plate 173 D-B

SG 43
2017-086

1d Rose-red
plate 73 J-L

SG43
2017-313

1d Rose-red
plate 78 B-H
pmk 3
(London
Whetstone)
SG43
2017-313

underprint
COPESTAKE,
MOORE,
CRAMPTON,
& Co., LONDON
SG 44
2017-071

1d Lake-red
plate 215 A-D
SG 44
2017-072

1d Lake-red
plate 154 Q-E


 
QV Line engraved 1858 – 1876 (SG45-SG47)
Letters in all four corners. Wmk large crown. Die II. Perforated 14. Plate number engraved (from plate number 7).
SG45 (1858, plates 7-12) has thicker white lines; SG 46-47 (1869, plates 13-15) has thinner white lines.

SG 45
2015-089

2d Blue
plate 9 C-D

SG 46
2017-344

2d Blue
plate 13 J-J

SG 46
2017-344

underprint
J. & C.
BOYD & CO
7 FRIDAY ST

SG 46
2016-198

2d Blue
plate 15 G-D
pmk

SG 47
2017-066

2d Blue
plate 14 F-G

SG 47
2017-065

2d Blue
plate 15 O-C

SG 46/47
2017-024

2d Blue
plate 14 I-K
pmk ...LE STREET
(CHESTER-LE-STREET)
16/?? 1874 

QV Line engraved 1870 – 1879 (SG48-SG49)
Letters in all four corners. Wmk covering three stamps. Perforated 14.
Printed in sheets of 480 (24*20), Check letters AA to TX.
SG 48
saknas/missing

½d rose-red
SG 48/9
2016-155

½d rose
plåt 4 E-D
SG 48/9
2016-186

½d rose
plåt 19 J-T
SG 49
saknas/missing

½d rose
 

QV Line engraved - Yet to be classed

 

SG ? C10
2016-128

1d Rose red
unplated K-C
pmk

SG ? C10
2016-129

1d Rose red
unplated R-F
pmk

SG ?
2016-088

1d Rose red
unplated S-H
pmk 6xx

SG ?
2016-113

1d Rose red
plate 167 R-K
chk mirrored
London 13 Dec 76

 

QV Embossed 1847-

SG 54
2016-180

1847 1s Pale green
pmk

SG 54
2016-253

1847 1s green
pmkSG 58
2016-270

1854 6d Mauve
pmk OàO
(was used in
Crimea by the
British Army in
the 1850s)

SG 58
2016-271

1854 6d Mauve
pmk 

QV Surface printed

SG 168
2016-115

2d pale rose
skyddsperforering
(perfin) H & GSG 187
2017-329

½d slate-blue
skyddsperforering
(perfin) S L & Co

 

 

SE frimärken

Poststämplar

SE brev

GB stamps

Cancels

GB letters

Övriga - Other

 

 

King George V
6/5 1910 - 20/1 1936
"Sea Horses"

SG399-SG404 trycktes av Waterlow Bros. & Layton (jun 1913-aug 1913), exakt 22,1 mm höga
SG405-SG413 trycktes av De la Rue & Co (sep-dec 1915), exakt 22,1 mm höga
SG413a-SG417 trycktes av Bradbury, Wilkinson & Co, Ltd (dec 1918-1919), 22,6-23,1 mm höga
SG450-452 (16/10 1934)

Bakgrunden på porträttet består av horisontella linjer för SG399-SG417; horisontella och diagonala linjer för SG450-SG452.

Valören £1 finns bara i tryckningen från 1913.


Tryckning
Valör -> 2s6d Half Crown
Brown
5s
Red
10s
Blue
£1
Green

Waterlow Bros. & Layton
(jun 1913-aug 1913)

SG399
SG400

SG401

SG402

SG403
SG404

De la Rue & Co
(sep-dec 1915)

SG405
SG406
SG407
SG408

SG409
SG410

SG411
SG412
SG413

Bradbury, Wilkinson & Co, Ltd
(dec 1918-1919)

SG413a
SG414
SG415
SG415a

SG416

SG417

(16/10 1934)

SG450

SG451

SG452

SG 399
2017-419

2s6d Half Crown (1913)
deep sepia-brown

SG 400
2017-424

2s6d Half Crown (1913)
sepia-brown

SG 401
2017-418

5s (1913)
rose-carmineWISH-LIST SG 402
Wish list

10s indigo-blue (1913)

WISH-LIST SG 403
Wish list

£1 green (1913)

WISH-LIST SG 404
Wish list

£1 dull blue-green (1913)SG 405
2017-423

2s6d deep yellow-brown (1915)

WISH-LIST SG 409
Wish list

5s bright carmine (1915)

WISH-LIST SG 411
Wish list

10s deep blue (1915)SG 413a
2017-421

2s6d Half Crown
olive-brown  (1918-1919)SG 414?
2017-292

2s6d Half Crown
chocolate-brown (1918-1919)

SG 414?
2017-383

2s6d Half Crown
chocolate-brown (1918-1919)

SG 414?
2017-374

2s6d Half Crown
chocolate-brown (1918-1919)

SG 414?
2017-291

2s6d Half Crown
chocolate-brown (1918-1919)

SG 415
2017-408

2s6d Half Crown
reddish brown (1918-1919)

SG 415
2017-419

2s6d Half Crown
reddish brown (1918-1919)

SG 416
2017-386

5s rose-red (1918-1919)

SG 416?
2017-294

5s rose-red (1918-1919)

SG 416?
2017-293

5s rose-red (1918-1919)SG 416?
2017-296

5s rose-red (1918-1919)

SG 416?
2017-297

5s rose-red (1918-1919)
SG 417
2017-420

10s dull grey-blue (1918-1919)
SG 450
2017-411

2s6d Half Crown
chocolate-brown (1934)

SG 450
2017-415

2s6d Half Crown
chocolate-brown (1934)

SG 450
2017-416

2s6d Half Crown
chocolate-brown (1934)SG 450
2017-409

2s6d Half Crown
chocolate-brown (1934)

SG 451
2017-295

5s bright rose-red (1934)

SG 452
2017-412

10s indigo (1934) 

Queen Elizabeth II
6/2 1952 -

SG 787
2017-058

1969 QEII
2s6d brown

SG 788
2017-059

1969 QEII
5s crimson-lake

SG 789
2017-060

1969 QEII
10s deep
ultramarine

SG 790
2017-061

1969 QEII
£1 bluish black


SG1501
2016-297

Stamp World London
20p brownish black and cream

 

Vad kan du berätta om detta stämplade frimärke och stämpeln? What can you tell me about this stamp ans its cancellation?


Klicka på bilderna för större format - Click on the images for larger format

2016-181
Frimärke (Stamp): 1865 (4 July) 4d. Vermilion, type J10, Large garter (W5c) watermark, perf 14, Plate 13 (J60), H-A. SG 93/4 (Scott 43).

Stämpel (Cancellation): 3 N B P - Newspaper Branch 3

 

 

SE frimärken

Poststämplar

SE brev

GB stamps

Cancels

GB letters

Övriga - Other

 

Länkar - Links

PerFins (skyddsperforeringar)

Både PerFin och Underprint användes som ett sätt att förhindra att anställda (och andra) använde företagets frimärken som betalmedel för egna aktiviteter.

Underprint

Underprint är ett tryck på baksidan av frimärket, tryck på framsidan kallas overprint.

Copestake, Moore, Crampton & Co. var ett postorderföretag

John & Christopher Boyd & Co var ett handelsföretag

 

 

Rabattfrimärken 1: 2: JKPPF - Sökortsregister GB Post Office numbers