^^^ ^^^

Svens frimärken - Stamps

Stämplar - Cancellations


 

Svenska poststämplar

Leckö

 

Leckö var en tillfällig postanstalt 10-19 augusti 1901

I Nordisk Filatelistisk Tidsskrift nr 4 1952, avsnitt "Kulturhistoriska glimtar från evenemang med svenska tillfällighetsstämplar" av byråingenjör Sten Berger kan man läsa:

"Så har vi den sällsynta Leckö från år 1901. Det är en av de värdefullaste av de äldre tillfällighetsstämplarna och användes vid en tillfällig postanstalt å Läckö slott i samband med 6:e kristliga nordiska studentmötet, som ägde rum här den 10-19 aug. 1901.
Söndagen den 11 aug. höll ärkebiskop Ekman gudstjänst i Slottskapellet. Mötesförhandlingarna ägde rum i den gamla riddarslaen. Av de 422 deltagarna var 94 damer, 150 svenskar, 133 danskar, 100 norrmän, 40 finnar och 5 isländare samt några enstaka deltagare från andra nationer. Kållandsö var den ordinarie poststaationen och inrättandet av dem tillfälliga postanhalten Leckö uppmärksammades i pressen och omnämndes såsom »något för filatelister att beakta«. Även för 50 år sedan hade man ögonen öppna för sådana evenemang."

 

Facit 52
2017-037

5 öre gulgrön
Leckö 12/8 1901
Nst 33

Facit 52
2017-116

5 öre gulgrön
Leckö 16/8 1901
Nst 33

Facit 54
2017-304

10 öre röd
Leckö 12/8 1901
Nst 33
Facit 61
2017-473

1 öre brun/blå
Leckö 15/8 1901
Nst 33


 

Kärfsta

KÄRFSTA ser nästan ut som KÄRESTA. Kärfsta är en liten ort i Medelpad, utanför Stöde, en bit väster om Sundsvall. Poststämpeln var i bruk 1875-07-29 till 1895-09-30.

Facit 45
2017-430

10 öre röd
Kärfsta 28/9 1889

Facit 54
2017-429

10 öre röd
Kärfsta 4/7 1894

Facit 54
2017-427

10 öre röd
Kärfsta 13/8 1896
 

ÄRILA (1875-1876, 1891-1911) och ÄRLA (1911- )

Facit 52
2023-005

5 öre
ÄRILA 1/9 1892
Nst 14
Tj 16
2023-013

Tjänste 10 öre
ÄRILA 23/11 1891
Nst 14               

 

 

 

 

Järnvägspost

Järnvägspost 1: Stämplar med postkupéernas ändstationer, t. ex. SKARA-GÖSÄTER och SKARA-MOHOLM.

Järnvägspost 2: Stämplar med järnvägsbanans benämning, t. ex. LSS (Lidköping-Skara-Stenstorp) och WEST-ST-BANAN.

Järnvägspost 3: PKXP (Postkupéexpedition) följt av nummer 1 till 114, t.ex. PKXP № 77 (Stenstorp-Skara-Lidköping, Lidköping-Axvall-Skövde) och PKXP 108 (Skara-Göteborg).

Järnvägspost 4: PLK (Postiljonskupéexpedition) följt av nummer 118 till 452, t.ex. PLK 227 (Gössäter/Forshem-Skara) och PLK 230 (Lidköping-Stenstorp).

Järnvägspost 5: PKP (Postkupé) följt av nummer 1 till 452, t.ex. PKP 220 (Skara-Göteborg) och PKP 230 (Lidköping-Stenstorp).

Järnvägspost 6: FKMP (fack med bevakning av postiljon) och FKMB (fack med bevakning).

Järnvägspost 7: vissa PKXP och PKP som sorteringsstämplar för Stockholmsposten.

 

British cancels

Malteser cross, red ink (May 1840)

-->

Malteser cross, black ink (Aug 1840)
Malteser cross with number, black ink

-->

1844

-->

Duplex

Mer om MX more about MX - Ännu mer om MX More still about MX

 

Malteser cross,
red ink
 

SG 2
2016-136

1d Black
unplated T-L
red MX
Malteser cross, black ink
 

SG 5
2016-202

2d Blue
plate 2 K-K
black MX
Malteser cross, black ink
 

SG 8
2017-053

1d Red-brown
plate 23 A-J
black MX
Malteser cross
with number,
black ink

SG ?
2016-114

1d Red
unplated S-F
No 2 in black MX
1844

SG 9
2016-146

1d Red-brown
unplated H-A
pmk 426
Lamberhurst (Kent, 1844-1857)

1844

SG10
2016-147

1d Red-brown
unplated H-B
pmk 795
Thirsk (Yorks N.R., 1844-1962)

1844

SG 11
2016-261

1d Lake-Red
plate 157 C-A
pmk London 36
Hampton (SW)

1844

SG 13?
2016-120

2d Blue
plate 4 M-J
pmk London 12
Bow (E, E3)

1844

SG 14
2016-149

2d Blue
plate 3 L-F
pmk 638
Retford (Notts, 1844-1962)

Duplex

SG 43/44
2016-185

1d Rose-red
plate 76 A-H
London E 13/10 1866 pmk 19

Duplex

SG ?
2017-353

1d Red star
unplated N-H
Brighton 13/4 1863 pmk 132

 

 

SE frimärken

Poststämplar

SE brev

GB stamps

Cancels

GB letters

Övriga - Other

 
 

 

Rabattfrimärken 1: 2: JKPPF - Sökortsregister GB Post Office numbers