^^^ ^^^

Välkommen till Svens vykort!
Ett urval: Skara • Ärla • Signerade • Diverse • Hund • Efterlysningar • Sökes

 
Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!

Ärla blev min hemort i september 2019 då jag flyttade hit med hustru och hund och eftersom det är lite svårt att låta bli har min samlingsområde utökats och här kommer några av mina vykort med motiv från Ärla.

Stationssamhället Ärla hette tidigare Ärila, och på järnvägsspråk var det Ärila (Äl) 1895-1927 och Ärla (Är) 1927-1997, på postspråk var det Ärila 1875-1911 och Ärla från 1911. Innan järnvägen kom till Ärla (Ärila) var samhället organiserat runt kyrkan i ett område som benämns Hamra.

Här finns en länk till information om Norra Södermanlands Järnväg, NrSlJ.

Här visas en gammal bangårdsskylt som stått vid bangården på Ärla station:

 
Vykorten här nedan är ordnade efter år.


ur Sven Walléns samling
2022-634^911 {Eskilstuna Fotografiska Magasin, nr 1640, 390} [ÄRILA 27/2 1903]
Top Postgånget 1903

ur Sven Walléns samling
2019-295^229 {Svenska Litografiska AB, Stockholm} [ESKILSTUNA 8/3 1917]
Top
Postgånget 1917

ur Sven Walléns samling
2020-034^132 {Arvid Liljeroth, Ärila}
Top
Kortet klippt i nederkanten, kanske för att ta bort en hälsning? Efraimsberg låg, såvitt jag vet, ungefär där Coops parkering nu är. 1920-talet?


2021-520^2682 {E. Hertzmans förlag, nr 3482, 6512} [oanvänt]
Top
Mosstorp, Ärila. 1920-talet? Mosstorp ligger sydväst om Ärla, på andra sidan väg 53.

ur Sven Walléns samling
2022-703^842 {Algot Pettersson} [ÄRLA 13/4 1922]
Top
Klaraborg, Stationsvägen 8. Postgånget 1922, skrivet av Gustaf som just flyttat in.

ur Sven Walléns samling
2020-143^153 {Gustaf Lundman, Ärla} [PKP 452 6/10 1925]
Top Postgånget 1925. Stämpeln PKP 452 användes på linjen Kolbäck-Eskilstuna-Flen 19191001-19550609. PKP står för postkupé.

ur Sven Walléns samling
2020-141^151 {förlag ej angivet, nr 67 K} [ESKILSTUNA 5/9 1931]
Top
Postgånget 1931

ur Sven Walléns samling
2019-186^021 {vykortsfotopapper} [ÄRLA 27/7 1933]
Top
Postgånget 1933

ur Sven Walléns samling
2022-0359^368 {Folke Carlsson, Ärla} [PKP 365 18/5 1937]
Top Flygfoto c:a 1936-1937

ur Sven Walléns samling
2022-639^913 {Foto: Forslund, Eskilstuna}
Top
Hörnan, Stationsvägen 6, med skylt "Ärla station". Fotografi c:a 1940-tal (skylten sitter på en randig stolpe enligt tidens direktiv: År 1935 fastställdes att stolparna till förbudstavlor som hade röd bård skulle målas i röda och gula fält, övriga märken med svart bård skulle ha svart-gula stolpar. Från 1952 skulle alla stolpar gulmålas)


2022-1781^1551 {Ärla Diversehandel, nr 309} [plundrat]
Top
Ärla Diversehandel. Klaraborg, Stationsvägen 8. Cirka 1940

ur Sven Walléns samling
2020-117^042 {Pressbyrån, nr 14475} [ÄRLA 18/7 1949]
Top
Postgånget 1949

ur Sven Walléns samling
2022-1151^1002 {[Gevaert] vykortsfotopapper} [ÄRLA 13/3 1951]
Top
1950 (enligt vykortsskrivaren)

ur Sven Walléns samling
2019-161^021 {Foto: A|B Flygtrafik, Dals Långed, nr P 1334}
Top
Flygfoto från 1954


2020-367^207 {Foto: A|B Flygtrafik, Dals Långed, nr P 1335}
Top
Flygfoto från 1954

ur Sven Walléns samling
2022-1196^1008 {Foto: A|B Flygtrafik, Dals Långed, nr P 1336}
Top
Flygfoto från 1954

ur Sven Walléns samling
2021-1368^864 {Pressbyrån, nr 14684} [ÄRLA 4/10 1956]
Top
Mitten 1950-tal

ur Sven Walléns samling
2020-085^037 {Pressbyrån, nr 75101}
Top
Sent 1950-tal - tidigt 1960-tal

ur Sven Walléns samling
2019-292^227 {Ultraförlaget A.B. 113 30 Stockholm}
Top
Okänt år. 1960-talet?

ur Sven Walléns samling
2020-192^155 {Foto: A/B Flygtrafik, Dals Långed, nr 290/1972} [...BERG 1 23/2 1994]
Top
Flygfoto från 1972

ur Sven Walléns samling
2020-142^153 {Foto: A/B Flygtrafik, Dals Långed, nr AS. 317}
Top 1970-tal