^^^ ^^^

ur Sven Walléns samling

Välkommen till Svens vykort!
Ett urval: Skara • Ärla • Signerade • Teman • Hund • Efterlysningar • Sökes
Datering

Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!

Vykort - vad är och vad är inte ett vykort? Grundtips: ett vykort har tryckta adresslinjer på den sida som används för adressering. Saknas adresslinjer är det antingen ett fotografi eller ett s.k. kartongkort, ett oftast tecknat motiv på ett lite kraftigare papper (kartong) avsett att skickas eller lämnas i ett kuvert. Ett fotografi (mörkrums-)kopierat på vykortsfotopapper är ett vykort.

Top Top

Adress-sida

Fram till april 1905 var adress-sidan reserverad för just det, adressen, det var inte tillåtet att skriva meddelanden på den sidan. Om ett vykort har delad adress-sida är det alltså troligen producerat 1905 eller senare.


2022-1039^1341 {John Fröberg, Finspong} [ÖRN 31/3 1902]

2022-0703^843 {Algot Pettersson} [ÄRLA 13/4 1922]
     
Top Top

Poststämpling

En försändelses avstämpling (makulering av frankering) berättar om när försändelsen posthanterades, förhoppningsvis skötte sig postpersonalen men det förekommer att fel datum angivits. Fram till april 1904 skulle inrikes brevkort ankomststämplas och fram till juni 1908 skulle utrikes brevkort ankomststämplas. Ibland finns även transitstämplar på ett vykort. Ett vykort är aldrig senare än postens avstämpling, såvida postmästaren inte satt fel datum i stämpeln. En poststämpel kan ha anbringats på så sätt att den endast täcker frimärket och då bör man undersöka huruvid frimärket stämplades på det aktuella vykortet eller om det satts dit senare.


2022-1209^1049 {Mittet & Roloff, Kristiania} [SMÖGEN 29/12 1898]

Avstämplat SMÖGEN 29/12 1898

Ankomststämplat GÖTEBORG 30/12 1898

 
   
   
2021-0340^1526 {förlag ej angivet} [ESPERÖD 24/12 1903] {KYRKHEDDINGE, ESPÖ, VALLBY 25/12 1903}

2021-0680^1530 {Wahlberg & Kabner, Konstförlag, Lund, nr 2787} [HASSLARP 8/10 1902] {HELSINGBORG, LANDSKRONA 8/10 1902}

2021-0876^1532 {Axel Eliassons konstförlag, Stockholm} [RONNEBY 30/5 1903] {TRELLEBOG-SASSNITZ; CHARLOTTENBURG 31/5 1903; 1/6 1903}

2021-0941^1534 {A. A. & Co, nr Serie 1918} [ARNÄSVALL 27/12 1902] {ASKLANDA (ÖRNSKÖLDSVIK) 30/12 1902 (28/12 1902)}

2022-0530^1536 {förlag ej angivet, nr № 1317} [SÖDERVÄRN 13/8 1902] {MALMÖ; STOCKHOLM 13/8 1902; 14/8 1902}

 

2022-0424^795 {Axel Eliassons konstförlag, Stockholm, nr 993} [HELSINGFORS - HELSINKI - ХЕЛЬСИНКИ 31/12 1902] {Lösen 10 p}  
     
Top Top

Flygfoto

Äldre flygfotovykort har inte sällan en bokstav eller två, ibland även en siffra, i numreringen och detta kan vara en indikation på när flygfotot är taget. En viss bokstav kan ha olika betydelse beroende på vilket förlag eller vilken fotograf som ligger bakom vykortet.

  Aero Material AB
(1926-cirka 1951)
Oscar Bladh
(1918–1965)
AB Flygtrafik
 
Bilder från marken
 
A   1925 1933 1942
B   1926 1934 1943
C 1927 1927 1935 1944
D 1928 1928 1936 1945
E 1929 1929 1937 1946
F 1930 1930 1938 1947
G 1931 1931 1939 1948
H 1932 1932 1946 (delvis 47) 1949
I 1933 1933    
J       1950
K 1934 1934 1947 (delvis 48) 1951
L 1935 1935 1950 1952
M 1936 1936 1951 1953
N 1937 1937 1952 1954
O 1938 1938 1953 1955
P 1939 1939 1954 1956
R 1940 1940 1955 1957
      Från 1956 är årtalet skrivet på kortet  
S       1958
T       1959
U       1960
V       1961
X       1962
Y 1946 1946   1963
Z 1947 1947   1964
A2   1948    
B2   1949    
C2   1950    
D2   1951    
E2   1952    
F2   1953    
G2   1954    
H2   1955    
I2   1956    
J2   1957    
L2   1958    
M2   1959    
N2   1960    
O2   1961    
P2   1962    
Q2   1963    
R2   1964    
S2   1965    
T2   1966    
AC 1948      
AD 1949     1965
AE 1950     1966
AF 1951     1967
AG       1968
AH       1969
AJ       1970
AK       1971
AL       1972
AM       1973
AN       1974
AO       1975
AP       1976
AR       1977
AS       1978
AT       1979
AU       1980
AV       1981
AX       1982
AY       1983
AZ       1984
BA       1985
BB       1986
BC       1987
BD       1988
BE       1989

 

AB Flygtrafiks notering användes troligen även för flera andra förlag.

 

Top Top

Porto

Frankeringen på ett vykort kan berätta om när vykortet är skickat. Saknar frimärket stämpel kan inget utläsas av frankeringen (det kan ha satts dit senare).

Portosatser, brevkort     
12 öre - 1872 -
10 öre 1873 - 1876 Lokalt porto 6 öre
6 öre 1877 - 1884 -
5 öre 1885 - 1918 T o m 1918-05-31
7 öre 1918 - 1919 Fr o m 1918-06-01 t o m 1919-06-30
10 öre 1919 - 1948 Fr o m 1919-07-01 t o m 1948-03-31
15 öre 1948 - 1951 Fr o m 1948-04-01 t o m 1951-05-31
20 öre 1951 - 1962 Fr o m 1951-06-01 t o m 1962-06-30
25 öre 1962 - 1964 Fr o m 1962-07-01 t o m 1964-06-30
30 öre 1964 - 1966 Fr o m 1964-07-01
35 öre 1967 - 1969 Fr o m 1967-02-28
45 öre 1969 - 1971 Fr o m 1969-03-01
55 öre 1971 - 1972 Fr o m 1971-10-01
65 öre 1972 - 1975 Fr o m 1972-07-01
75 öre 1975 - 1976 Fr o m 1975-05-01
85 öre 1976 - 1977 Fr o m 1976-02-01
95 öre 1977 - 1978 Fr o m 1977-03-01
115 öre 1978 - 1980 Fr o m 1978-02-01
140 öre 1980 - 1981 Fr o m 1980-06-16

Fr o m 1981-06-01 är portot för ett vykort samma som för ett brev, se nedan
Portosatser, brevkort och brev (20 g)    
165 öre 1981 - 1983 Fr o m 1981-06-01
180 öre 1983 - 1984 Fr o m 1983-06-01
190 öre 1984 - 1984 Fr o m 1984-04-01
200 öre 1984 - 1986 Fr o m 1984-12-03
210 öre 1986 - 1988 Fr o m 1986-02-03
220 öre 1988 - 1989 Fr o m 1988-02-01
230 öre 1989 - 1989 Fr o m 1989-01-30
240 öre 1989 - 1990 Fr o m 1989-09-04
250 öre 1990 - 1992 Fr o m 1990-01-29
280 öre 1992 - 1993 Fr o m 1992-01-02
290 öre 1993 - 1994 Fr o m 1993-01-01
320 öre 1994 - 1995 Fr o m 1994-03-01
370 öre 1995 - 1996 Fr o m 1995-01-01
385 öre 1996 - 1997 Fr o m 1996-01-01
500 öre 1997 -  Fr o m 1997-03-01
550 öre 2003 - Fr o m 2003-01-01
6 kr 2009 - Fr o m 2009-01-01
7 kr 2014 - Fr o m 2014-01-01

Fr o m 2015 ändras viktgränsen från 20 g till 50 g, se nedan

Portosatser, brevkort och brev (50 g)    
7 kr 2015 - Fr o m 2015-01-01
6,50 kr (ingen moms) 2016 - Fr o m 2016-04-01
7 kr 2017 - Fr o m 2017-04-01
9 kr 2018 - Fr o m 2018-01-01
11 kr 2020 - Fr o m 2020-01-01
12 kr 2021 - Fr o m 2021-01-01
13 kr 2022 - Fr o m 2022-01-01
15 kr 2023 - Fr o m  2023-01-01
18 kr 2024- Fr o m  2024-01-01

 

Skottår

Skottår infaller vart fjärde år undantaget jämna 100-tal såvida 100-talet inte är jämnt delbart med 4. År 1900 var inte skottår eftersom 19 ej är jämnt delbart med 4 medans år 2000 var skottår eftersom 20 är jämnt delbart med 4.

Skottår har en extra dag, skottdagen, som från och med år 2000 infaller den 29 februari. Fram till och med 1996 räknades den 24 februari som skottdagen.

Top Top

Påsk- och Pingstafton

För påsk- respektive pingstkort kan vetskap om när påsk- respektive pingstafton inträffade hjälpa till med dateringen.

År Påskafton (lördag) Pingstafton (lördag)
1898 1898-04-09 1898-05-29
1899 1899-04-01 1899-05-21
1900 1900-04-14 1900-06-03
1901 1901-04-06 1901-05-26
1902 1902-03-29 1902-05-18
1903 1903-04-11 1902-05-31
1904 1904-04-02 1904-05-22
1905 1905-04-22 1905-06-11
1906 1906-04-14  
1907 1907-03-30  
1908 1908-04-18  
1909 1909-04-10  
1910 1910-03-26  
1911 1911-04-15  
1912 1912-04-06  
1913 1913-03-22  
1914 1914-04-11  
1915 1915-04-03  
1916 1916-04-22  
1917 1917-04-07  
1918 1918-03-30  
1919 1919-04-19  
1920 1920-04-03  
1921 1921-03-26  
1922 1922-04-15  
1923 1923-03-31  
1924 1924-04-19  
1925 1925-04-11  
1926 1926-04-03  
1927 1927-04-16  
1928 1928-04-07  
1929 1929-03-30  
1930 1930-04-19  
1931 1931-04-04  
1932 1932-03-26  
1933 1933-04-15  
1934 1934-03-31  
1935 1935-04-20  
1936 1936-04-11  
1937 1937-03-27  
1938 1938-04-16  
1939 1939-04-08  
1940 1940-03-23  
1941 1941-04-12  
1942 1942-04-04  
1943 1943-04-24  
1944 1944-04-08  
1945 1945-03-31  
1946 1946-04-20  
1947 1947-04-05  
1948 1948-03-27  
1949 1949-04-16  
1950 1950-04-08  
1951 1951-03-24  
1952 1952-04-12  
1953 1953-04-04  
1954 1954-04-17  
1955 1955-04-09  
1956 1956-03-31  
1957 1957-04-20  
1958 1958-04-05  
1959 1959-03-28  
1960 1960-04-16  
1961 1961-04-01  
1962 1962-04-21  
1963 1963-04-13  
1964 1964-03-28  
1965 1965-04-17  
1966 1966-04-09  
1967 1967-03-25  
1968 1968-04-13  
1969 1969-04-05  
1970 1970-03-28  
1971 1971-04-10  
1972 1972-04-01  
1973 1973-04-21  
1974 1974-04-13  
1975 1975-03-29  
1976 1976-04-17  
1977 1977-04-09  
1978 1978-03-25  
1979 1979-04-14  
1980 1980-04-05  
1981 1981-04-18  
1982 1982-04-10  
1983 1983-04-02  
1984 1984-04-21  
1985 1985-04-06  
1986 1986-03-29  
1987 1987-04-18  
1988 1988-04-02  
1989 1989-03-25  
1990 1990-04-14  
1991 1991-03-30  
1992 1992-04-18  
1993 1993-04-10  
1994 1994-04-02  
1995 1995-04-15  
1996 1996-04-06  
1997 1997-03-29  
1998 1998-04-11  
1999 1999-04-03  
2000 2000-04-22  
2001 2001-04-14  
2002 2002-03-30  
2003 2003-04-19  

 

Top Top

Trafik mm

Högertrafik infördes 3 september 1967.

Postnummer infördes våren 1968, systemet togs i bruk 12 maj 1968.

Registreringsskyltar ändrades från länsbokstav och nummer till ABC 123 år 1973

Registreringsnummer ABC 12D infördes 16 januari 2019.

Stolpar till trafikmärken: År 1935 fastställdes att stolparna till förbudstavlor som hade röd bård skulle målas i röda och gula fält. Övriga märken med svart bård skulle ha svart-gula stolpar. Från 1952 skulle alla stolpar gulmålas. År 1964 fastställdes att alla stolpar skulle vara galvaniserade utan någon färg (Statens Maritima och Transporthistoriska Museer).

Top Top
 
Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!