^^^ ^^^

ur Sven Walléns samling

Välkommen till Svens vykort!
Ett urval: Skara • Ärla • Signerade • Diverse • Hund • Efterlysningar • Sökes

Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!

Top Top

Jul och Nyår

Disney
ur Sven Walléns samling
2016-005
Valborg Lanner
ur Sven Walléns samling
2016-064^065 {Axel Eliassons konstförlag, Stockholm, nr 1039} [HALMSTAD 24/12 1920]
ur Sven Walléns samling
2019-309
 
ur Sven Walléns samling
2020-028
ur Sven Walléns samling
2020-120
ur Sven Walléns samling
2020-130 TN
ur Sven Walléns samling
2021-0004
ur Sven Walléns samling
2021-1660 Osignerat
ur Sven Walléns samling
2021-1661 ThJ
     

2021-1443^1473 {förlag ej angivet} [handräckt] Osignerat ThJ

2021-944^1471 {förlag ej angivet} Osignerat TN
ur Sven Walléns samling
2022-541^1084 {Eskilstuna Fotogr. Mag., nr 865} [(STOCKHOLM)]
Victor Jernbergh (V.J.)
 
   
     
Top Top

Nyår

ur Sven Walléns samling
2016-016
 
ur Sven Walléns samling
2017-094
ur Sven Walléns samling
2021-0004
ur Sven Walléns samling
2022-044 Emil Åberg
Vem har tecknat?

2022-1935^1654 {förlag ej angivet} []
 
     
Top Top

Påsk

ur Sven Walléns samling
2016-060 Osignerat TR-n
 
ur Sven Walléns samling
2016-061 Osignerat TR-n
 
ur Sven Walléns samling
2016-058
ur Sven Walléns samling
2016-052
ur Sven Walléns samling
2016-034
ur Sven Walléns samling
2016-054
ur Sven Walléns samling
2016-056
ur Sven Walléns samling
2016-055
ur Sven Walléns samling
2016-029
ur Sven Walléns samling
2016-020 TR-n
ur Sven Walléns samling
2016-001
ur Sven Walléns samling
2021-0018 TR-n
ur Sven Walléns samling
2017-087 E.E-n
ur Sven Walléns samling
2021-0017 E.E-n
ur Sven Walléns samling
2016-051 TR-n

2022-1093^0218 {C. N:s Lj., Sthlm, nr 5335} [MELLERUD 30/3 1904]
ur Sven Walléns samling
2021-575
Vem har ritat?
ur Sven Walléns samling
2021-1474
ur Sven Walléns samling
2021-1248 T.N.
ur Sven Walléns samling
2021-572
ur Sven Walléns samling
2022-566^692 {C. N:s Lj., Sthlm, nr 5342} [LIMEDSFORSEN 31/3 1904]
ur Sven Walléns samling
2021-0817 T.N.

2021-0957^1394 {K. V. i. B. 12, nr 3590, 3730} [STÖDE 31/3 1923]
ur Sven Walléns samling
2022-559^ {förlag ej angivet} [handräckt]
ur Sven Walléns samling
2022-386^ {förlag ej angivet} [GÖTEBORG x/x 1903]
ur Sven Walléns samling 
2021-0566
ur Sven Walléns samling
2022-0195 Osignerat Jenny Nyström
Osignerat Th.J?

2021-299^428 {Jönköpings Litografiska Aktiebolags Arrendator} [LINKÖPING 31/3 1904]
ur Sven Walléns samling
2022-719^1139 {WS+SB, nr 5078/3} [ASPA BRUK 18/4 1935]

2022-1945^1660 {egenritat} [handräckt 1902]

2021-1354 bild skan-1485.jpg
  Troligen ett hemtillverkt påskkort, se adress-sidan nedan

2021-0341 bild skan-1527.jpg
Vem har tecknat?

2022-1436^056 {Granbergs K. A., Stockholm, nr 8056} [WESTERÅS 2/4 1904]
Adress-sidan till påsk-kortet ovan

2021-0341 om skan-1528.jpg
   
 
Top Top

Kuriosa

ur Sven Walléns samling
2016-004

 

ur Sven Walléns samling
2015-273

 

ur Sven Walléns samling
2017-098

ur Sven Walléns samling
2015-285
ur Sven Walléns samling
2016-132
ur Sven Walléns samling
2015-152
ur Sven Walléns samling
2020-620
Klicka på kortet för att se det större Signerat TR-n
ur Sven Walléns samling
2020-234
ur Sven Walléns samling
2020-263
ur Sven Walléns samling
2019-242
Tågsammanstötningen vid Huddinge d. 19 sept 1908

ur Sven Walléns samling
2017-001^021 {relieftryck: Svenska Pressbyrån; C. N:s Lj., Sthlm} [PKXP 56. 18/10 1908]

 
ur Sven Walléns samling
2018-092^586 {Edward Gross Co., N. Y., nr Comic 77} [GÖTEBORG 13/3 1924]
  ur Sven Walléns samling
2022-0604^788 {Le Moine & Malmeström Konstförlag, Göteborg}
Osignerat TR-n
Kommer man hem sent är det bäst att ta skydd!
ur Sven Walléns samling
2021-563^728 {Edm. Hoof, Upsala} [HEBY 13/12 1902]
 
En öfverlastad "sakförare" - Stadsbud 114
ur Sven Walléns samling
2021-564^728 {Hjalmar Högströms Förlag, Stockholm} [PKXP № 27 A 25/1 1903]
En öfverlastad "sakförare" - försök att rensa
ur Sven Walléns samling
2021-564^728 {Hjalmar Högströms Förlag, Stockholm} [PKXP № 27 A 25/1 1903]
ur Sven Walléns samling
21-565
ur Sven Walléns samling
21-601
ur Sven Walléns samling
2021-0615
 
ur Sven Walléns samling
2021-614
ur Sven Walléns samling
2021-1150: Vykort Unangenehme Vaterpflichten från 1631 av Adriaen Brouwer 1605/6 - 1638, Flamländsk målare
ur Sven Walléns samling
2021-1151

2021-0009 bild skan-026

2019-177 bild skan-542
 
Carl Rögind
ur Sven Walléns samling
2021-1478 
Vad står det på kortet? Vem har ritat?

2023-175^096 {brefkort 5 öre, nr 206} [2/9 1906]
Klicka på bilderna för att se dem större

2023-175^096m1


2023-175^096m2

Alfred Schmidt

2021-561^736 {(OEK, nr K Ser III Nr 2088} [PKXP 53 C 24/12 1905]

Är änden god, så är allting godt [Slutet gott, allting gott]

Xavier Sager
ur Sven Walléns samling
2021-0578
ur Sven Walléns samling
2021-0565
 
ur Sven Walléns samling
2021-0573
ur Sven Walléns samling
2022-0018
   
Fixerbild, Fixeringsbild: skämtbild så beskaffad att i densammas egentliga teckning en figur är dold som det gäller att söka upp.    
Top Top

Politik

ur Sven Walléns samling
2022-0565^1094 {Förlags A.-B. Fram, Stockholm}
ur Sven Walléns samling
2022-1150^1000 {förlag ej angivet} [STOCKHOLM 24/2 1910]
 
2022-1246 bild skan-1364.jpg
 
Jenny Nyström? Tycho Ödberg?


2021-1344^869 {John Fröberg, Finspong, nr 111} [handräckt]

Jenny Nyström? Tycho Ödberg?


2022-0249^302 {John Fröberg, Finspong, nr 111} [handräckt]

Jenny Nyström? Tycho Ödberg?


2022-0250^304 {(JFF, nr 246} [oanvänt]

Jenny Nyström? Tycho Ödberg?


2021-0931^869 {John Fröberg, Finspong} [ÖREBRO 30/4 1904]

Jenny Nyström? Tycho Ödberg?


2022-0043^011 {John Fröberg, Finspong, nr 111}

Jenny Nyström? Tycho Ödberg?


2022-0749^1900 {John Fröberg, Finspong} [SKATTKÄRR 5/5 1904]

Jenny Nyström? Tycho Ödberg?


2022-0248^300 {John Fröberg, Finspong, nr 112} [handräckt]

   
Thorvald Rasmussen


2021-1266^1898 {Le Moine & Malmeström, Göteborg} [UNDENÄS 28/9 1904]

„Hvem röstar du på?”„På allmän rösträtt, förstår du!”

Th. Johansson


2022-1277^1904 {förlag ej angivet} [STOCKHOLM 29/4 1902]

Avsändaren skriver: "Medveten on edra varma känslor för arbetarnes rösträttskamp sänder jag eder detta!", vykortet skickades till Herr Charlie Cervin, Villagatan 9, Här (i detta fall; Stockholm)

     
     
Top Top

Sverige

ur Sven Walléns samling
2016-133

  ur Sven Walléns samling
2022-1211^1064 {Ultraförlaget AB Bromma} [STOCKHOLM 10/9 1953]
ur Sven Walléns samling
2016-028

 

ur Sven Walléns samling
2014-326

 

ur Sven Walléns samling
2016-100
ur Sven Walléns samling
2016-135
ur Sven Walléns samling
2016-134
 
     
Top Top

Grattis

ur Sven Walléns samling
2016-002

 

ur Sven Walléns samling
2015-130
 

ur Sven Walléns samling
2021-0613


2023-289^404 {förlag ej angivet} [handräckt]
   
Top Top

Skottårskort

ur Sven Walléns samling
2016-010 Tage Nilsson
ur Sven Walléns samling
2020-131 Tage Nilsson

ur Sven Walléns samling
2017-088 Sigrid Sundius-Dahlström (S. S-s-D-m)

ur Sven Walléns samling
2018-022 Ingeborg Möller

ur Sven Walléns samling
2021-577 Hedvig Rosendahl
ur Sven Walléns samling
2021-576 Hedvig Rosendahl
ur Sven Walléns samling
2021-023
 
ur Sven Walléns samling
2021-0562 Thorwald Rasmussen osignerat
ur Sven Walléns samling
2021-0599 Tage Nilsson
 
     
Top Top

Båtliv

På väg till Amerika


2021-1579 bild skan-1332.jpg

På väg till Amerika


2022-1038 bild skan-1342.jpg

På väg till Amerika


2022-2458 bild skan-2655.jpg

 
     
Top Top

Språk

     
   
     
Top Top

Tio bud för ...

ur Sven Walléns samling
2016-139^517 {Backemarks, Sweden, nr 40.065}

Det svenska originalet tecknat av TR-n utkom c:a 1910, senare replika ovan, replika finns även på Irenco Robert Bier AB, Stockholm
Klicka på kortet för att se det större. Osignerat TR-n

ur Sven Walléns samling
2016-140^517 {Backemarks, Sweden, nr 40.065}

Det svenska originalet tecknat av TR-n utkom c:a 1910, senare replika ovan, replika finns även på Irenco Robert Bier AB, Stockholm
Klicka på kortet för att se det större Osignerat TR-n

10 bud för vänner i huset


2022-1849^1714 {förlag ej angivet, nr Ser. 8. 393}

10 bud för Hyresgäster


2022-1850^1716 {förlag ej angivet, nr Ser. 8. 396}

10 Bud för Automobilförare


2022-1852^1720 {förlag ej angivet, nr Ser. 8. 394}

10 Bud för äkta män


2022-1851^1718 {förlag ej angivet, nr Ser. 8. 391}

   
Jungfruarnas gyllene levnadsregler


2022-1848^1712 {Le Moine & Malmeström Konstförlag, Göteborg}

 
   
     
Top Top

Transport

På cykel


2022-1723 bild skan-1383.jpg

 
     
Top Top

Högertrafik

Söndagen den 3 september 1967 klockan 04:50 stannade Sverige, det var trafikstopp i tio minuter. Klockan 05:00 startade trafiken igen, på högersidan av gator och vägar i landet. Naturligtvis var det inte alla som gillade detta, och många historier om sådana som inte riktigt var med spreds, t.ex. ordväxlingen mellan två bilförare som mötts nos mot nos: "Vi har ju högertrafik nu"! bemöttes med "Ja, men det var ju i söndags!".
ur Sven Walléns samling
ur Sven Walléns samling
ur Sven Walléns samling
ur Sven Walléns samling
ur Sven Walléns samling
ur Sven Walléns samling
Top Top

Skaras omgivningar

Lasses stuga vid Husaby

ur Sven Walléns samling 
2014-300^457 {Granqvist & C:o, Skara, nr 613, 4792} [RÅBÄCK 8/7 1910]
"Stugan" var snarast en utbyggnad av en grotta. Den finns kvar och är väl värd ett besök. 

Lasses stuga vid Husaby


2023-504^1291 {Albin Andersson, Lidköping, nr 3107, 4792} [HUSABY 2/4 1920]
"Stugan" var snarast en utbyggnad av en grotta. Den finns kvar och är väl värd ett besök.

ur Sven Walléns samling

Ångbryggeriet. Axvall
2016-007

ur Sven Walléns samling

Skaravillan. Falköpingsutställningen 1910
Vet du något om den? Berätta!
2016-148

ur Sven Walléns samling
2015-002
 
     
Top Top

Sevenoaks, England

ur Sven Walléns samling 
Top

ur Sven Walléns samling

ur Sven Walléns samling

 
Top Top

Brighton, England

ur Sven Walléns samling
Top

 
Top Top

Zeppelinare och Nordpolen

ur Sven Walléns samling
2017-106 Nach England! (eftertryck)

ur Sven Walléns samling
2017-107 Zeppelinare vid nordpolen

ur Sven Walléns samling
2017-110 Zeppelinare vid nordpolen

ur Sven Walléns samling
2017-109 Andrée vid nordpolen
ur Sven Walléns samling
2017-108 Hållplats i Eydtkuhnen
ur Sven Walléns samling
2017-112
ur Sven Walléns samling
2017-114
ur Sven Walléns samling
2017-115 Världens undergång spås pga att Halleys komet och jorden passerar varandra.
Top Top

Brevbäring

ur Sven Walléns samling
2017-121

ur Sven Walléns samling
2020-383

ur Sven Walléns samling
2019-041

ur Sven Walléns samling
2017-122
 
ur Sven Walléns samling
2017-120
ur Sven Walléns samling
2020-235
 
     
Top Top

Vykortsförlag

John Fröbergs i Finspong


2022-2330 bild skan-2564.jpg

 
   
     
     
Top Top

Disney

ur Sven Walléns samling
2020-054
ur Sven Walléns samling
2020-020
ur Sven Walléns samling
2020-052
ur Sven Walléns samling
2019-024
ur Sven Walléns samling
2020-024
 
ur Sven Walléns samling
2020-217
ur Sven Walléns samling
2020-218
ur Sven Walléns samling
2020-042
   
     
Top Top

Carla-förlaget


2021-0541^0160 {Carla-förlaget, Lysekil, nr 944}
 
     
Top Top

Teckniska framsteg


2021-0636^0259 {HWB, nr Ser 3916} [postgånget, oläslig stämpel]

Av förvåning bleknar Du, och tror ej Dina ögons ljus; När per radio i ett nu, Du ser var makan ofta håller hus!


2022-1132^0255 {HWB, nr Ser 3917, 1145}

Förekommer även med texten "Av förvåning bleknar Du, och tror ej Dina ögons ljus; När per radio i ett nu, Du ser var maken ofta håller hus!"


2022-1133^0257 {HWB, nr Ser 3878} [JÖNKÖPING 27/mm 19yy]

Förekommer även i nytryck från Irenco Robert Bier AB, Stockholm med beteckning Good old days 363


2022-0204^0224 {Irenco Robert Bier AB, Stockholm, nr Good old days 329}
   
     
     
     
     
Top Top

Badflickor

ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling  
     
     
Möjligen avsänt av en känd person

2022-2194^2226 {L. Liebenfeld, Stockholm} [PKXP 112 B 22/4 1902]
 
     
 
Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!