^^^ ^^^

ur Sven Walléns samling

Välkommen till Svens vykort!
Ett urval: Skara • Ärla • Signerade • Diverse • Hund • Efterlysningar • Sökes
> Förlag

Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!

För logotyper, se Signaturer och Logotyper

Top Top
Förlagsnotering
 
Notering Uttydes
AEK Axel Eliassons konstförlag, Stockholm (5.6)
AVK Alex Vincent, København
BFC Bernhard Franke & C:os Förlag, Sthlm, 1875-1926 (11.6)
CvN troligen Cigarrmagasinet vid Norreport, Halmstad
EFM Eskilstuna Fotografiska Magasin
EFP Ed. F. Phillipsens Kunstforlag, København
GKA Granbergs Konstindustri Aktiebolag, Stockholm
GLA Göteborgs Litografiska Aktiebolag, Göteborg 1882-1913 (5.4)
JFF John Fröberg, Finspång (6.3)
JOA Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg
JOÖ Öbergs (Johan Oscar Öberg & Son), Eskilstuna 1902-1940 (11.8)
LMM Le Moine & Malmeström, Göteborg (6.1)
OEK Oscar E Kull
PAK Peter Alstrup Kunstforlag (14.8.2)
PHS Paul Heckscher, Stochholm (6.2)

Se vidare Signatur- och logotypförteckning

Top Top

PHS - Paul Hecksher, Stockholm

PHS - Odelad utan ram

2021-1832^3106 {PHS} [ÅNGBÅTS PKXP № 31/8 1913]

2022-2460^0823 {PHS} [SUNDSVALL 7/11 1903]
PHS - Odelad med ram

2021-1474^3104 {PHS} [PLK 225 28/3 1902]

2023-0522^1273 {(PHS} [LINKÖPING 29/3 1902]
PHS - Delad

2022-1191^1608 {PHS} [PLK 243 C 10/4 1908]

2022-2628^3119 {PHS} [ÅKESHÖG 10/4 1909]
 
Top Top
Förlag och Fotografer i Skara, ett urval
 
Namn Tid Beskrivning
Emil Almqvist (1895-1905) Fotograf i Skara, verksam runt sekelskiftet 1800-1900. Var även verksam vid Småskoleseminariet i Skara
K. G. Andersson 1911-1927 Karl Gustaf Andersson (1879-1931), ateljé i Skara 1911-1927
Bergers Bokhandel 1874-2014 C. A. Bergers Bokhandel, Skara. Började som Nilssons boklåda 1874, lades ned 2013-2014.
Olof Erlandsson (1870-1890) Olof Erlandsson (1845-1916), ritlärare, var verksam som fotograf i Skara, ateljé c:a 1870-1890.
Elna Fagerström 1918-(1946) Elna Fagerström kom till Skara 1917 och tog över det som varit Charlott Hermansons fotoatelier från Halvar Söderquist 1918
Foto-Centralen -1976 Fotoaffär, övergick i Rolands Foto
Granqvist & C:o; A. G-t & C:o 1874-(1979) Granqvist & C:o, Skara: Pappershandel, tryckeri, mm. Verksam 1874 till c:a 1979
Hagerbonns Pappershandel -(1952) möjligen en efterträdare till Lundbergs, nedläggning början på 1950-talet
Charlott Hermanson 1885-1916 Charlott Hermanson (1852-1921), ateljé i Skara 1885-1916, Torggatan tomt 47 (Klosterg 3).
L. Holms Tobakshandel 1893-1910 Lydia Holm startade tobakshandel, gifte sig med Olle Holmquist. Verksam 1893-1910
Högbergs Pappers- & Tapethandel 1899-(1985) Pappers- & Tapethandel, bosättningsaffär. Verksam 1899 till c:a 1985
Emma Kjellgren (1880-1885) Emma Kjellgren (1859-1892), ateljé i Skara c:a 1880-1885.
Lindhe, Werner (1898-1912) Fotograf verksam i Skara c:a 1898-1912, ateljé i Lidköping
Anna Lindstedt 1911-1912 Anna Lindstedt, ateljé i Skara 1911-1912
S. Lundbergs Pappershandel -(1965) Pappershandel, nedlagd c:a 1965
O. W. Malmström   Otto Wilhelm Malmström (1825-1893), fotograf och handlande i Skara, ateljé på Skolgatan 13-14.
Gustaf Mellblom   fanns även i Axvall
Stig Rehn   Fotograf verksam vid Skara Pappershandel, startade Rehns foto 1962
Rolands foto 1976-2010 Fotoaffär, 1976-2010
Skara Pappershandel 1913-(1979) Pappershandel etablerad 1913, innehades av Thesslund fram till c:a 1940 därefter Granqvist. Nedlagd c:a 1979
Ivar Söderqvist 1924-(1965) Kunglig hovfotograf verksam i Skara 1924 till c:a 1965
F. Thesslund 1913-(1940) Fredrik (Fritiof) Thesslund, fotograf och innehavare Skara Pappershandel
Johannes W. F. Tralow, Lübeck (1905-1907) Förekommer på vykort med motiv från Skara

 

Pågående arbete - hör gärna av dig om du har bidrag till listan!

 

   
     
 
Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!