^^^ ^^^

ur Sven Walléns samling

Välkommen till Svens vykort!
Ett urval: Skara • Tyringe • Ärla • Signerade • Teman • Hund • Efterlysningar • Sökes

Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!

Ordlista

Här följer ett försök till ordlista för ord och begrepp jag stött på inom vykortssamlandet.

Du är välkommen att skicka mig kompletteringar och rättelser.

Ordlista Pågående arbete - hör gärna av dig om du har bidrag till listan!

Top Top
Ord & Term - A Förklaring, Uttydning
Accidenstryckeri Ett tryckeri som trycker tillfälliga serier av det beställda, t.ex. vykort, visitkort och inbjudningskort.
Adress-sida även "Omsida". Den sida av vykortet där adress anges och (oftast) frimärket placeras. Av postintresserade ibland benämnd framsida.
Ankomststämplng Tidigare stämplades brev och brevkort vid ankomst till det postkontor varifrån posten delades ut.
   
Top Top
Ord & Term - B Förklaring, Uttydning
Bildsida Den föreställande sidan av vykortet. Av vykortsintresserade ofta benämnd framsida.
Bokstavskort Semi-topografiskt vykort med topografiska motiv i bokstäverna
Boktryckeri Ett tryckeri som trycker och behåller underlagen till det tryckta för ytterligare tryckning av samma verk
Brefkort, Brevkort Tidigare benämning på postkort
   
Top Top
Ord & Term - C Förklaring, Uttydning
Cirkulerat Skrivet, möjligen handräckt men ej postgånget.
   
Top Top
Ord & Term - D Förklaring, Uttydning
   
Top Top
Ord & Term - E Förklaring, Uttydning
Eneret danskt och norskt ord för Ensamrätt
   
Top Top
Ord & Term - F Förklaring, Uttydning
Foto Fotografisk representation av något. Ett foto saknar vykortets tryckta adresslinjer
Fotovykort Ett foto kopierat (i mörkrum belyst och framkallat) på speciellt fotovykortspapper som har tryckta adresslinjer och avsett för postbehandling.
Fotograf Personen som tagit fotot som ligger till grund för det tryckta (eller framkallade) vykortet.
Förlag Verksamhet som förlägger och ger ut bl.a. vykort
   
Top Top
Ord & Term - G Förklaring, Uttydning
"Grüss-Aus"-kort Oftast ett flerbildsvykort med "Hälsningar från" en viss ort (eller händelse)
   
Top Top
Ord & Term - H Förklaring, Uttydning
Handräckningskort Ett kort utan tryckta adresslinjer och ej avsett att postbehandlas. Förmedlades till mottagaren i t.ex. ett kuvert.
Handräckt Ett kort eller vykort som lämnats till mottagaren utan postbehandling.
   
Top Top
Ord & Term - I Förklaring, Uttydning
Instalment card Engelsk term för Pusselkort, se nedan
   
Top Top
Ord & Term - J Förklaring, Uttydning
   
Top Top
Ord & Term - K Förklaring, Uttydning
   
Top Top
Ord & Term - L Förklaring, Uttydning
   
Top Top
Ord & Term - M Förklaring, Uttydning
   
Top Top
Ord & Term - N Förklaring, Uttydning
Nachdruck tyskt ord för Eftertryck
   
Top Top
Ord & Term - O Förklaring, Uttydning
Ocirkulerat, Oanvänt Utan tecken på användning, alltså ej skrivet och ej postgånget.
Omsida Se Adressida ovan
Oranotypie, Oranotyp En behandling av vykort som gav en (nära) spegelblank yta.
   
Top Top
Ord & Term - P Förklaring, Uttydning
Plagiat En otillåten kopia av ett original, efterapning.
Postgånget Hanterat av Posten; Poststämplat (inte nödvändigtvis (korrekt) frankerat). Kan vara även transit- och eller ankomststämplat.
Postkort Ett vanligtvis tryckt kort avsett för postbefordran
Pusselkort En uppsättning (minst två) vykort som tillsammans formar ett motiv. Dessa skickades ofta till en och samma adressat med någon dags mellanrum. Den engelska termen är "Instalment card".
   
Top Top
Ord & Term - Q Förklaring, Uttydning
   
Top Top
Ord & Term - R Förklaring, Uttydning
Replika Kopia av ett original. Många rariteter, t.ex. vykort från Titanic, kopieras så att de efterliknar originalet och säljs betydligt billigare är originalet.
   
Top Top
Ord & Term - S Förklaring, Uttydning
Semi-topografisk En kombination av vyer (topografisk) och teckningar och andra utsmyckningar.
Signatur Vykortstecknarens signatur, kan vara utskriven, initialer eller annat (inte alltid unikt) kännetecken
   
Top Top
Ord & Term - T Förklaring, Uttydning
Topografisk Vyer av gator, torg, byggnader, etc.
Tidningskort Ett vykort föreställande en tidningssida med ett topografiskt motiv insprängt
Transitstämpling En försändelse skulle under vissa förutsättningar poststämplas på transitstationer, t.ex. på färjan till Tyskland
Tryckeri Företaget som tryckt vykortet, oftast ett s.k. accidenstryckeri
   
Top Top
Ord & Term - U Förklaring, Uttydning
   
Top Top
Ord & Term - V Förklaring, Uttydning
Vykort Ett postkort med på ena sidan något motiv och på andra sidan (åtminstone) adresslinjer och plats för frankering och avsett för postbefordran.
   
Top Top
Ord & Term - W Förklaring, Uttydning
   
Top Top
Ord & Term - X Förklaring, Uttydning
   
Top Top
Ord & Term - Y Förklaring, Uttydning
   
Top Top
Ord & Term - Z Förklaring, Uttydning
   
Top Top
Ord & Term - Å Förklaring, Uttydning
   
Top Top
Ord & Term - Ä Förklaring, Uttydning
   
Top Top
Ord & Term - Ö Förklaring, Uttydning
   

 

Pågående arbete - hör gärna av dig om du har bidrag till listan!  
Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!