^^^ ^^^

ur Sven Walléns samling

Välkommen till Svens vykort!
Ett urval: Skara • Ärla • Signerade • Diverse • Hund • Efterlysningar • Sökes

Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!

Top Top

ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling

Th Johansson (Th.J) har fått en egen sida >>>

ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling

Top Top
Einar Nerman Stilen känns igen från Solstickan.
ur Sven Walléns samling
2020-231
ur Sven Walléns samling
2020-290
ur Sven Walléns samling
2020-522
ur Sven Walléns samling
2020-599
ur Sven Walléns samling
2020-120
ur Sven Walléns samling
2021-004
ur Sven Walléns samling
2016-055
ur Sven Walléns samling
2019-300
ur Sven Walléns samling
2020-016
ur Sven Walléns samling
2021-027
   
     
Top Top

Tage Nilsson (T.N.) har fått en egen sida >>>

ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling

Top Top
Jenny Nyström

ur Sven Walléns samling
2022-195 Osignerat Jenny Nyström
ur Sven Walléns samling
2022-424^796 {Axel Eliassons konstförlag, Stockholm, nr 993} [HELSINGFORS - HELSINKI - ХЕЛЬСИНКИ 31/12 1902]
ur Sven Walléns samling
2021-1751^1066 {AEK, nr 6463} [KARLSKRONA
 
     
Top Top

Thorvald Rasmussen (TR-n) har fått en egen sida >>>

ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling

Top Top
Övriga
Brita Nyström
ur Sven Walléns samling
2016-029
Emil Åberg
ur Sven Walléns samling
2022-044^013 {AEK, nr 8470} [UDDEVALLA 31/12 1905]
Einar Torsslow
ur Sven Walléns samling
2022-011^029 {förlag ej angivet, nr Serie 120} [STOCKHOLM]
Einar Torsslow
ur Sven Walléns samling
2016-054
Einar Torsslow
ur Sven Walléns samling
2019-297
 
Top Top
Sigrid Sundius-Dahlström (S. S-s-D-m)
ur Sven Walléns samling
2016-052
Sigrid Sundius-Dahlström (S. S-s-D-m)
ur Sven Walléns samling
2017-088
Hildur Söderberg
ur Sven Walléns samling
2021-016
Signe Aspelin
ur Sven Walléns samling
2022-010^027 {AEK, nr 1511}
Carl Meurling har tecknat åt Öbergs förlag
ur Sven Walléns samling
2022-1389^1134 {J. O. Ö. & S., nr 1036} [EDANE 25/4 1903]
Carl Meurling
ur Sven Walléns samling
2021-1767^1074 {J. O. Ö. & S., nr 1039} [HARDEBERGA 26/3 1910]
     
     
Top Top
Elsa Ekman-Eurén (E. E-n)

ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling

Elsa Ekman-Eurén (E. E-n)
ur Sven Walléns samling
2017-087
Elsa Ekman-Eurén (E. E-n)
ur Sven Walléns samling
2021-017
Elsa Ekman-Eurén (E. E-n)
ur Sven Walléns samling
2022-006
Elsa Ekman-Eurén (E. E-n)
ur Sven Walléns samling
2022-713^1092 {förlag ej angivet, nr 5612 K} [ELLENÖ 18/4 1908]
   
     
Top Top
Victor Jernberg (Eskilstuna)

ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling

Victor Jernbergh
ur Sven Walléns samling
2021-1615
 
Victor Jernberg
ur Sven Walléns samling
2022-541^1084 {Eskilstuna Fotogr. Mag., nr 865} [(STOCKHOLM)]
Victor Jernberg
ur Sven Walléns samling
2022-787^1078 {E-tuna Fotogr. Mag., nr 856} [HELLBY BRUNN 24/12 1903]
 
Victor Jernberg
ur Sven Walléns samling
2022-619^1086 {förlag ej angivet, nr 106} [STOCKHOLM 14/4 1906]
 
Victor Jernberg
ur Sven Walléns samling
2022-436^1082 {J. O. Ö. & S., nr 1102} [STOCKHOLM 2/4 1904]
 
Top Top
K. Schumacher (ingen ytterligare information)


2021-0849 bild sign skan-1242


2021-291^856 {Svenska Litografiska AB, Stockholm, nr Serie 107 N:o 7} [PKXP 64 C 20/3 1913]

2021-849^1242 {Svenska Litografiska AB, Stockholm, nr Serie 107 N:o 9} [S... (oläslig)]
 
Troligtvis inte Tage Nilsson utan mer sannolikt K. Schumacher

ur Sven Walléns samling
2020-230^263 {(Sv Lit, nr Serie 107 N:o 2} [VARA 6/4 1912]

   
Top Top
     
     
Top Top
Förlagsnotering
 
Notering Uttydes
LMM Le Moine & Malmeström, Göteborg
JFF John Fröberg, Finspång
PAK Peter Alstrup Kunstforlag
AEK Axel Eliasson
OEK Oscar E Kull
CvN troligen Cigarrmagasinet vid Norreport, Halmstad
   
 
Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!