^^^ ^^^

ur Sven Walléns samling

Välkommen till Svens vykort!
Ett urval: Skara • Ärla • Signerade • Diverse • Hund • Efterlysningar • Sökes
> Th Johansson (Th.J)

Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!

Top Top
Th Johansson (Th.J), möjligen Thage Johansson

ur Sven Walléns samling
2020-033
ur Sven Walléns samling
022-004^017 {H. H. Stockholm} [WESTERÅS 11/4 1903]
 
ur Sven Walléns samling
2020-283
ur Sven Walléns samling
2021-1369
ur Sven Walléns samling
2022-233 Th.J
ur Sven Walléns samling
2021-1661
ur Sven Walléns samling
2021-1740^1052 {förlag ej angivet} [UPSALA 30/12 1905]
ur Sven Walléns samling
2022-005^023 {GKA}
ur Sven Walléns samling
2021-1768^1070 {H. H. Stockholm} []
ur Sven Walléns samling
2022-1335^1076 {Granbergs Aktiebolag Stockholm}
 
     
     
     
     

Kanske inte Th J?

     
     
     
     
     
 
Förlagsnotering
 
Notering Uttydes
LMM Le Moine & Malmeström, Göteborg
JFF John Fröberg, Finspång
PAK Peter Alstrup Kunstforlag
AEK Axel Eliasson
OEK Oscar E Kull
CvN troligen Cigarrmagasinet vid Norreport, Halmstad
   
 
Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!