^^^ ^^^

ur Sven Walléns samling

Välkommen till Svens vykort!
Ett urval: Skara • Ärla • Tecknade • Diverse • Hund • Efterlysningar • Sökes
> Th Johansson (Th.J)

Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!

Top Top
Th Johansson (Th.J), möjligen Thage Johansson

ur Sven Walléns samling
2020-033
ur Sven Walléns samling
2022-0004^017 {H. H. Stockholm} [WESTERÅS 11/4 1903]
 
ur Sven Walléns samling
2020-283
ur Sven Walléns samling
2021-1369
ur Sven Walléns samling
2022-233 Th.J
ur Sven Walléns samling
2021-1661
ur Sven Walléns samling
2021-1740^1052 {förlag ej angivet} [UPSALA 30/12 1905]
ur Sven Walléns samling
2022-005^023 {GKA}
ur Sven Walléns samling
2021-1768^1070 {H. H. Stockholm} []
Litet kort
ur Sven Walléns samling
2022-1335^1076 {Granbergs Aktiebolag Stockholm}

2022-0810^1151 {H. H. Stockhlm} [STOCKHOLM 12/4 1903]

2021-1827^2138 {Granbergs Konstindustri Aktieb. Sthlm} [PKXP № 76 23/12 1903]

2023-046^048 {Gegerfelts Grafiska Aktieb., Sthlm} [VEXIÖ 1/12 1902]

2021-984^ {H. H. Stockholm} [STOCKHOLM 25/1 1903]

Ursäkta, ä dä den här lilla frun ska ha?

Samma tanke, olika tecknare >>


2022-1277^1904 {förlag ej angivet} [STOCKHOLM 29/4 1902]

Avsändaren skriver: "Medveten on edra varma känslor för arbetarnes rösträttskamp sänder jag eder detta!", vykortet skickades till Herr Charlie Cervin, Villagatan 9, Här (i detta fall; Stockholm) 


2022-1096^1175 {Granbergs Konstindustri Aktieb. Sthlm} [NORRTELJE]
   
     
     
     

Kanske inte Th J?

     
     
     
     
     
 
Förlagsnotering
 
Notering Uttydes
AEK Axel Eliasson, Stockholm
AVK Alex Vincent, København
BFC Bernhard Franke & Co., Stockholm
CvN troligen Cigarrmagasinet vid Norreport, Halmstad
EFP Ed. F. Phillipsens Kunstforlag, København
GKA Granbergs Konstindustri Aktiebolag, Stockholm
JFF John Fröberg, Finspång
LMM Le Moine & Malmeström, Göteborg
OEK Oscar E Kull
PAK Peter Alstrup Kunstforlag
   

Se vidare Signatur- och logotypförteckning

 
Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!