^^^ ^^^

ur Sven Walléns samling

Välkommen till Svens vykort!
Ett urval: Skara • Ärla • Signerade • Diverse • Hund • Efterlysningar • Sökes
> Tage Nilsson (T.N.)

Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!

Top Top
Tage Nilsson (T.N.) Verksam som vykortskonstnär från omkring 1890 (f 22/3 1865, d 10/6 1908).

Här visas både signerade (T.N.) och osignerade samt sådana som kan vara Tage Nilsson.

Top Top

Jul & Nyår

ur Sven Walléns samling
2019-090 T.N.
ur Sven Walléns samling
2020-280 T.N.
ur Sven Walléns samling
2020-130 T.N.
ur Sven Walléns samling
2022-008^025 {GKA} [KARLSKRONA 25/12 1902]
   
ur Sven Walléns samling
2020-018 T.N.
ur Sven Walléns samling
2019-098 T.N.
ur Sven Walléns samling
2022-009^027 {förlag ej angivet, nr 7021} [] TN
ur Sven Walléns samling
2021-582 Osignerat
ur Sven Walléns samling
2021-344 T.N.
ur Sven Walléns samling
2022-199
ur Sven Walléns samling
2020-223 T.N.
ur Sven Walléns samling
2021-234
ur Sven Walléns samling
2022-007^025 {förlag ej angivet, nr Serie 5 № 3} TN
ur Sven Walléns samling
2021-265 Osignerat
   
ur Sven Walléns samling
2021-1381 osignerat
ur Sven Walléns samling
2022-576^1102 {AEK, nr 1879} [STOCKHOLM 31/12 1903] TN
ur Sven Walléns samling
2021-348 Osignerat
ur Sven Walléns samling
2022-161
ur Sven Walléns samling
2022-160
 
Top Top

Skottår

ur Sven Walléns samling
2016-010 T.N.
ur Sven Walléns samling
2020-131 T.N.
ur Sven Walléns samling
2020-226 T.N.
ur Sven Walléns samling
2021-599 T.N.
   
Top Top

Påsk

ur Sven Walléns samling
2020-281 Osignerat
ur Sven Walléns samling
2020-247 Osignerat
ur Sven Walléns samling
2021-353 T.N.
ur Sven Walléns samling
2021-1248
ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling
2021-351 T.N.
ur Sven Walléns samling
2022-060
ur Sven Walléns samling
2022-1304
 
ur Sven Walléns samling
2021-0817
ur Sven Walléns samling
2021-555 T.N.
ur Sven Walléns samling
2021-349 T.N.
Top Top

Pingst & Midsommar

ur Sven Walléns samling
2021-286 T.N.
ur Sven Walléns samling
2020-122 T.N.
 
Top Top

Gratulation

ur Sven Walléns samling
2020-352 T.N.
ur Sven Walléns samling
2020-539 T.N.
 
ur Sven Walléns samling
2021-352 T.N.
ur Sven Walléns samling
2020-228 T.N.
ur Sven Walléns samling
2020-227 T.N.
ur Sven Walléns samling
2022-1194 Osignerat TN
ur Sven Walléns samling
2022-1193^1004 {förlag ej angivet} Osign TN
     
     
Top Top

Tändsticksplån

ur Sven Walléns samling
2020-222 T.N.
ur Sven Walléns samling
2020-229 T.N.
ur Sven Walléns samling
2022-1372^1132 {AEK} [KALMAR 21/12 1903]
Top Top

Bokstavskort

Saknas i min samling: C, Q, V, W, Å.

ur Sven Walléns samling
2021-1382 T.N.
  ur Sven Walléns samling
2022-166 T.N.
Top Top

Gula serien

Gula serien gavs ut på Axel Eliassons konstförlag, Stockholm, onumrerade. En del av dessa vykort gavs även ut vid senare tillfälle, se längre ned i avsnittet, och på andra förlag, se CvN nedan.

Allting klär ett vackert ansikte - sa flickan, profvade de nya skorna Det blir inte vackert förr än det onda kommer ner! sa' gumman, ramlade ner från taket! Det kan man kalla sy sa' skräddaren, ramlade under bordet!
Det är långt härifrån och dit sa' gumman - pekade på månen! D'ä inge' å fästa säj ve'! sa han som trilla nedför berget ur Sven Walléns samling - En bra karl hjelper sig sjelf!
2020-080 T.N.

En bra karl hjelper sig sjelf!

En Kanariefågel är tillvaratagen af en person utan stjert. Adress å denna tidnings kontor En nyckel borttappades af en liten flicka händande på ett snöre mellan söder och Gust. Ad. Torg. Vedergällning om den återlemnas En puss i påsk! En liten puss jag lofvat Er, och derför nu jag här den ger!
ur Sven Walléns samling - En stol passande till en kontorist med svarfvade ben och stoppad i ryggen finnes till salu!
2020-081 T.N.

En stol passande till en kontorist med svarfvade ben och stoppad i ryggen finnes till salu!

Förloradt! En katt lydande namnet "Nisse" bortsprungen häromdagen från en fru med svart prick på nosen, svart och hvitrandig på ryggen och med ovanligt lång svans. Hederlig vedergällning åt den, som återlemnar lilla älsklingen! Förloradt. En nyckelknippa borttappades i onsdags af en liten gosse väl inlindad i en näsduk. Hederlig vedergällning om den återlemnas till
Glad påsk! Der ha vi ägget, men hvar är gumman? God hvitlök finnes tlil salu hos undertecknad, inlagd i ättika. Kristina Person, Handelsidkerska Hvar fågel sjunger efter sin näbb!
ur Sven Walléns samling - Här blir en strid på lif och död sa skräddaren, ramlade omkull i myrstacken!
2022-721^1143 {AEK}

Här blir en strid på lif och död sa skräddaren, ramlade omkull i myrstacken!

ur Sven Walléns samling - Kungörelse: På förekommen anledning anmodas husägare att ofördröjligen undanskaffa smutsen utanför sina gårdar, vid äfventyr i annat fall, att stadens borgmästare och råd komma att lägga sig deri.
2020-241 T.N.

Kungörelse: På förekommen anledning anmodas husägare att ofördröjligen undanskaffa smutsen utanför sina gårdar, vid äfventyr i annat fall, att stadens borgmästare och råd komma att lägga sig deri.

Liktornar borttagas af skicklig liktornsoperatris, som aflägsnat dylika från de flesta krönta hufvud i Europa
Till Salu: En papegoja. På samma ställe finnes en turkisk divan passande en ung-herre med resårer i sitsen. Tillfället gör tjufven! ur Sven Walléns samling - Ung flicka med vacker figur från landet önskar stå modell
2021-350 T.N.

Ung flicka med vacker figur från landet önskar stå modell

ur Sven Walléns samling
2022-534^830 {Axel Eliassons konstförlag, Stockholm}
 

Det går väl öfver sa bonden, körde i sjön!

 
   
Gula seriens motiv, senare utgåva. Axel Eliassons konstförlag, numrerade
ur Sven Walléns samling
2022-722^1145 {AEK, nr 151/5} (senare utgåva, ej Gula serien)
   
     
Top Top

Blå serien

Parallellt med gula serien gavs blå serien ut, på Bernh. Franke & C:os Förlag, Stockholm

Fjorton år tror jag visst att jag var Glad såsom fågeln i morgonstunden Hvila vid denna källa
Min fader var en ung soldat Min lilla vrå bland bergen Mitt lif är en våg
Sätt maskinen igång Tål ni skämt Ungmön vid sländan satt
     
     
Top Top

Växtkort

Bernh. Franke & C:os Förlag, Stockholm

Bränn-nässla - Har du nu uppå ditt minne lagt, Att mot denna blomma vara på din vakt! Darrgräs Förgät mig ej. När bort du nu skall fara, Du lilla vännen rara, Förgät mig icke då, Hvarhelst du vara må!
Gullvifva Om du ägde denna vifva, Lätt du klarade din skifva! Persilja Potatisblomma - Lilla blomma du är, För mig så kär!
Rofva Svärdslilja - Liljan sig lutar mot krigaren med svärdet, Och i uniformen ser menniskovärdet!  
     
Top Top

Övriga

ur Sven Walléns samling
2020-029 Osignerat
ur Sven Walléns samling
2020-256 T.N.
ur Sven Walléns samling
2021-347 T.N.
ur Sven Walléns samling
2019-099 T.N.
ur Sven Walléns samling
2019-083 T.N.
ur Sven Walléns samling
2022-534^830 {Axel Eliassons konstförlag, Stockholm}
     
ur Sven Walléns samling
2020-404^253 {G. K. A.} [STOCKHOLM 2/1 1901]
ur Sven Walléns samling
2021-236
Tage Nilsson och hans signatur T.N. hade tydligen fallit i glömska när PK-banken 1974 hittat ett gammalt kort och lät göra ett nytryck. Originalet (2020-404 längst till vänster) är från i början på 1900-talet.
ur Sven Walléns samling
2021-236
     
Top Top

På förlag C.v.N. (Cigarrmagasinet vid Norreport, Halmstad) finns några TN-kort:
Här ett exempel på loggan: ur Sven Walléns samling

Saknas i min samling: 601, 602, 605, 606, 609, 610, 611, 612, 614, 615, 618.

Nr 601
Illustration från AEK
ur Sven Walléns samling
Nr 602 Nr 603
ur Sven Walléns samling
2022-1296^1026 {C. v. N., nr 603} [HALMSTAD 9/4 1903]
Nr 604
ur Sven Walléns samling
2021-1248^826 {C. v. N., nr 604} [HALMSTAD 11/4 1903]
Nr 605 Nr 606
Nr 607
ur Sven Walléns samling
2022-175^196 {C. v. N., nr 607} [HARPLINGE 2/4 1904]
Nr 608
ur Sven Walléns samling
2022-1303^1040 {C. v. N., nr 608} [VERNAMO 12/4 1903]
Nr 609
Nr 610 Nr 611
Illustration från AEK
 ur Sven Walléns samling
Nr 612
Nr 613
ur Sven Walléns samling
2022-482^549 {C. v. N., nr 613} [KARLSKRONA 18/4 1903]
 
Nr 614 Nr 615
Nr 616
ur Sven Walléns samling
2022-1367^1119 {C. v. N., nr 616} [LIMMARED 10/4 1903]
Nr 617
ur Sven Walléns samling
2021-745^822 {C. v. N., nr 617} [PKXP 30 9/4 1903]
 
Nr 618
Nr 619
ur Sven Walléns samling
2021-761^824 {C. v. N., nr 619} [GISLAVED 18/4 1905]
 
Nr 620
ur Sven Walléns samling
2022-1302^1038 {C. v. N., nr 620}
 
Onumrerat
ur Sven Walléns samling
2022-451^828 {Cigarrmagasinet vid Norreport, Halmstad} [KARLSHAMN 10/1 1903]
 
Onumrerat
ur Sven Walléns samling
2021-239^691 {Cigarrmagasinet vid Norreport, Halmstad} [SKALLINGE 25/1 1902]
 
 
     
     
Top Top

Kanske inte Tage Nilsson?

Troligtvis inte Tage Nilsson utan mer sannolikt K. Schumacher (länk)

ur Sven Walléns samling
2020-230^263 {(Sv Lit, nr Serie 107 N:o 2} [VARA 6/4 1912]

Kanske inte TN?
ur Sven Walléns samling
2021-270^835 {(JFF, nr 535} [STOCKHOLM 14/5 1909]
Kanske inte TN?ur Sven Walléns samling
2021-612 adress-sida
     
     
Top Top

Litteratur

Tage Nilsson skrev även några böcker, den här finns i min samling
ur Sven Walléns samling

 

Lennart Frost har givit ut en bok med många Tage Nilsson-vykort ur sin samling, boken finns i min samling
ur Sven Walléns samling

 

 

 
     
Top Top
Top Top
Förlagsnotering
 
Notering Uttydes
LMM Le Moine & Malmeström, Göteborg
JFF John Fröberg, Finspång
PAK Peter Alstrup Kunstforlag
AEK Axel Eliasson
OEK Oscar E Kull
CvN troligen Cigarrmagasinet vid Norreport, Halmstad
   
 
Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!