^^^ ^^^

ur Sven Walléns samling

Välkommen till Svens vykort!
Ett urval: Skara • Ärla • Signerade • Diverse • Hund • Efterlysningar • Sökes
> Thorvald Rasmussen (TR-n)

Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!

Top Top
Thorvald Rasmussen (TR-n)

Thorvald Remigius Rasmussen 1850-1919, fadern dansk, modern svensk.

Titta gärna in på Per Sørensen sida om Thorvald Rasmussen

Top Top

Jul & Nyår

ur Sven Walléns samling
2022-050^013 {Ed. F. Ph. & Co, nr 3474} [GÖTEBORG 22/12 1905]
ur Sven Walléns samling
2022-037 Osignerat
ur Sven Walléns samling
2022-036^004 {Mittet & Roloff, Kristiania} [STRÖMSTAD 30/12 1901]
Mitt tidigast avstämplade signerade TR-n-vykort
ur Sven Walléns samling
2022-1209^1048 {Mittet & Roloff, Kristiania} [SMÖGEN 29/12 1898]
Mitt tidigast avstämplade signerade TR-n-vykort
ur Sven Walléns samling
2022-1209^1048 {Mittet & Roloff, Kristiania} [SMÖGEN 29/12 1898]

Avg: SMÖGEN 29/12 1898
Ank: GÖTEBORG 30/12 1898

ur Sven Walléns samling
2021-1745^1058 {(LMM, nr 22} [handräckt]
ur Sven Walléns samling
2022-001^015 {Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg} []
ur Sven Walléns samling
2022-003^017 {LMM, nr 17}
ur Sven Walléns samling
2022-038^007 {förlag ej angivet} [GÖTEBORG 25/12 1903]
ur Sven Walléns samling
2022-577^1104 {AEK, nr 1047} TR-n
   
     
Top Top

Skottår

ur Sven Walléns samling
2021-562 Osignerat
   
     
Top Top

Påsk

ur Sven Walléns samling
2016-060 TR-n Osignerat
ur Sven Walléns samling
2016-061 TR-n Osignerat
ur Sven Walléns samling
2021-237
ur Sven Walléns samling
2021-018
ur Sven Walléns samling
2016-020
ur Sven Walléns samling
2021-345 Osignerat
ur Sven Walléns samling
2021-1552 {EHS} [STOCKHOLM 30/3 1904] Osignerat
ur Sven Walléns samling
2021-1553 {EHS} [NORSESUND 11/4 1903] Osignerat
ur Sven Walléns samling
2022-039^007 {OEK, nr Ser. III. Nr 1736} [handräckt]
ur Sven Walléns samling
2022-040^009 {LMM, nr Serie 1903} [GÖTEBORG 10/4 1903]
ur Sven Walléns samling
2022-041^009 {OEK, nr Ser. III. Nr. 1726} [MARSTRAND 9/4 1908]
 
     
Top Top

Pingst & Midsommar

ur Sven Walléns samling
2021-1748^1062 {OEK, nr Ser. III. Nr 1743} [KLIPPAN 25/5 1912]
   
     
Top Top

Gratulation

     
     
Top Top

Kolingen

ur Sven Walléns samling
2021-1317^909 {förlag ej angivet}
ur Sven Walléns samling
2021-1741^1050 {förlag ej angivet}
 
     
Top Top

Folkliv

ur Sven Walléns samling
2022-002
ur Sven Walléns samling
2022-165
ur Sven Walléns samling
2022-330^492 {LMM} [BORGHOLM 17/9 1906]
ur Sven Walléns samling
2021-880 {LMM, nr 11} [PKXP № 6 B 9/9 1902] Osignerat
ur Sven Walléns samling
2021-1594 {PAK, Serie 5 No. 11} [KALMAR 12/10 1902] Osignerat
ur Sven Walléns samling
2021-0326
ur Sven Walléns samling
2022-339^510 {Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg} [handräckt]
   
ur Sven Walléns samling
2022-0012^029 {LMM} Osignerat TR-n
   
     
Top Top

Limerick

ur Sven Walléns samling
2021-604
   
Top Top

Övriga

Utgivet på 1980-talet (Backemarks)
ur Sven Walléns samling
2016-140
Utgivet på 1980-talet (Backemarks)
ur Sven Walléns samling
2016-139
 
Utgivet på 1970-talet (Irenco Robert Bier)
ur Sven Walléns samling
2020-239
Utgivet på 1970-talet (Irenco Robert Bier)
ur Sven Walléns samling
2020-238
Utgivet på 1970-talet (Irenco Robert Bier)
ur Sven Walléns samling
2021-551
Ursprunligt, utgivet på 1910-talet
ur Sven Walléns samling
2020-233
Ursprunligt, utgivet på 1910-talet
ur Sven Walléns samling
2020-237
Ursprunligt, utgivet i början på 1900-talet
ur Sven Walléns samling
2020-620
     
ur Sven Walléns samling
2021-554 Kväsarvalsen nr 3 (5)
ur Sven Walléns samling
2022-091 Kväsarvalsen nr 4 (5)

2022-090 Kväsarvalsen nr 5 (5)
     
ur Sven Walléns samling
2021-1746^1060 {LMM} [23/2 1922] Osign TR-n
 
Det sangviniska temperamentet var livligt, växlande, sorglöst; Det koleriska temperamentet var hetsigt, hetlevrat; Det melankoliska temperamentet var mycket känsligt, med långsam och djup reaktion; Det flegmatiska temperamentet var trögt, lugnt och sävligt, senfärdigt och föga stark i sina känslorörelser, likgiltigt.
ur Sven Walléns samling
2021-1302
ur Sven Walléns samling
2021-1301
ur Sven Walléns samling
2021-1302
ur Sven Walléns samling
2021-1263
   
ur Sven Walléns samling
2022-1460^1264 {OEK, Malmö, nr Ser. VI. Nr 32} [1/1 1911]
Enligt uppgift är detta ett humoristiskt självporträtt
   
     
Top Top

Inte TR-n

Här visas några vykort som inte är av TR-n:s penna

ur Sven Walléns samling
2022-042^011 {förlag ej angivet, nr 617} []
   
     
     
Top Top
Top Top
Förlagsnotering
 
Notering Uttydes
LMM Le Moine & Malmeström, Göteborg
JFF John Fröberg, Finspång
PAK Peter Alstrup Kunstforlag
AEK Axel Eliasson
OEK Oscar E Kull
CvN troligen Cigarrmagasinet vid Norreport, Halmstad
   
 
Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!