^^^ ^^^

ur Sven Walléns samling

Välkommen till Svens vykort!
Ett urval: Skara • Ärla • Tecknade • Diverse • Hund • Efterlysningar • Sökes
> Thorvald Rasmussen (TR-n)

Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!

Top Top
Thorvald Rasmussen (TR-n)

Thorvald Remigius Rasmussen 1850-1919, fadern dansk, modern svensk.

Titta gärna in på Per Sørensen sida om Thorvald Rasmussen

Top Top

Jul & Nyår

ur Sven Walléns samling
2022-050^013 {Ed. F. Ph. & Co, nr 3474} [GÖTEBORG 22/12 1905]
ur Sven Walléns samling
2022-037 Osignerat
ur Sven Walléns samling
2022-038^007 {förlag ej angivet} [GÖTEBORG 25/12 1903]

2021-1718^0024 {Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg} [STOCKHOLM 24/12 1904]

2022-1143^018 {Ed. F. Ph. & Co, nr 3473} [handräckt]
 
Mitt tidigast avstämplade signerade TR-n-vykort
ur Sven Walléns samling
2022-1209^1048 {Mittet & Roloff, Kristiania} [SMÖGEN 29/12 1898]
Mitt tidigast avstämplade signerade TR-n-vykort
ur Sven Walléns samling
2022-1209^1048 {Mittet & Roloff, Kristiania} [SMÖGEN 29/12 1898]

Avg: SMÖGEN 29/12 1898
Ank: GÖTEBORG 30/12 1898

ur Sven Walléns samling
2021-1745^1058 {(LMM, nr 22} [handräckt]

2023-106^016 {förlag ej angivet} [oanvänt]
stort kort c:a 128*209
ur Sven Walléns samling
2022-036^004 {Mittet & Roloff, Kristiania} [STRÖMSTAD 30/12 1901]

2019-139^504 {LMM, Serie 1904-9} [GUNNARSKOG 31/12 1910]
ur Sven Walléns samling
2022-001^015 {Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg} []
ur Sven Walléns samling
2022-003^017 {LMM, nr 17}
 
ur Sven Walléns samling
2022-577^1104 {AEK, nr 1047} TR-n

2021-1270^0040 {Le Moine & Malmeström, Göteborg, nr G.L.A.9} [18/2 1903]
     
Top Top

Skottår

ur Sven Walléns samling
2021-562 Osignerat
   
     
Top Top

Påsk

ur Sven Walléns samling
2016-060 TR-n Osignerat
ur Sven Walléns samling
2016-061 TR-n Osignerat
ur Sven Walléns samling
2021-237
ur Sven Walléns samling
2021-018
ur Sven Walléns samling
2016-020
ur Sven Walléns samling
2021-345 Osignerat
ur Sven Walléns samling
2021-1552 {EHS} [STOCKHOLM 30/3 1904] Osignerat
ur Sven Walléns samling
2021-1553 {EHS} [NORSESUND 11/4 1903] Osignerat
ur Sven Walléns samling
2022-039^007 {OEK, nr Ser. III. Nr 1736} [handräckt]
ur Sven Walléns samling
2022-040^009 {LMM, nr Serie 1903} [GÖTEBORG 10/4 1903]
ur Sven Walléns samling
2022-041^009 {OEK, nr Ser. III. Nr. 1726} [MARSTRAND 9/4 1908]

2022-2536^066 {Wilh. Lundkvist, Stockholm} [STOCKHOLM 27/3 1910]
     
Top Top

Pingst & Midsommar

ur Sven Walléns samling
2021-1748^1062 {OEK, nr Ser. III. Nr 1743} [KLIPPAN 25/5 1912]
   
     
Top Top

Gratulation

     
     
Top Top

Kolingen

ur Sven Walléns samling
2021-1317^909 {förlag ej angivet}
ur Sven Walléns samling
2021-1741^1050 {förlag ej angivet}

2023-083^008 {förlag ej angivet} [PKXP ..3 10/8 1902]
Kolingen i Paris: Tusan så stundsiga fjällor i den här stån!

2022-1789^1557 {Le Moine & Malmeström Konstförlag, Göteborg} [NYA LERDALA 29/12 1902]
 
     
Top Top

Folkliv

ur Sven Walléns samling
2022-165^186 {Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Gbg} [GÖTEBORG 19/8 1902]

Mitt lifs bättre halfva och Eder underdåniga rest, tillönskar Eder stunsigt befinnande samt kofvans rika mångfald


2021-1817^2118 {Ed. F. Ph. & Co, nr 1221} [PKXP № 69 B 25/8 1902]

Ä' de den här frun ska ha?

Samma tanke, olika tecknare >>

ur Sven Walléns samling
2022-002^015 {Ed. F. Ph. & Co} [STOCKHOLM 11/6 1902]

Ä' de den här frun ska ha?

Samma tanke, olika tecknare >>

ur Sven Walléns samling
2021-880 {LMM, nr 11} [PKXP № 6 B 9/9 1902] Osignerat
ur Sven Walléns samling
2021-1594 {PAK, Serie 5 No. 11} [KALMAR 12/10 1902] Osignerat
ur Sven Walléns samling
2021-0326
Ja, alla pratar om hur mycket jag dricker, men ingen vet att tala om hur mycket jag törstar
ur Sven Walléns samling
2022-339^510 {Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg} [handräckt]
I kväll har jag tagit med min man. - Ja, han ser verkligen medtagen ut

2022-1793^1559 {Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg} [GÖTEBORG 6/5 1902]
Här får jag för herrarna presentera mina döttrar: Sara, Margareta, Johanna, Magdalena, Emma och Kristina

2022-2276^2318 {Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg} Osignerat

„Hvem röstar du på?”„På allmän rösträtt, förstår du!”

2021-1266^1898 {Le Moine & Malmeström, Göteborg} [UNDENÄS 28/9 1904]

ur Sven Walléns samling
2022-0012^029 {LMM} Osignerat TR-n
ur Sven Walléns samling
2022-330^492 {LMM} [BORGHOLM 17/9 1906]
 
     
Top Top

Limerick - en serie om ett dussintal vykort

ur Sven Walléns samling
2021-604
   
     
Top Top

Snögubbar - en serie om tio vykort, samtliga osignerade, finns med och utan jul-/nyårshälsning på bildsidan

Kälkfärd Dans+hund  
Snöboll & brottning Dragkamp Ramlat på isen

2021-0083^095 {LMM, Göteborg} [SÖLVESBORG 24/12 19..]
Hoppar bock Skidar över kanten Bowling
På spark Töar i solen  
Top Top

Övriga

     
Utgivet på 1980-talet (Backemarks)
ur Sven Walléns samling
2016-140
Utgivet på 1980-talet (Backemarks)
ur Sven Walléns samling
2016-139
Utgivet på 1970-talet (Irenco Robert Bier)
ur Sven Walléns samling
2020-239
Utgivet på 1970-talet (Irenco Robert Bier)
ur Sven Walléns samling
2020-238
Ursprunligt, utgivet på 1910-talet
ur Sven Walléns samling
2020-233
Ursprunligt, utgivet på 1910-talet
ur Sven Walléns samling
2020-237
Top Top
Utgivet på 1970-talet (Irenco Robert Bier)
ur Sven Walléns samling
2021-551
Ursprunligt, utgivet i början på 1900-talet
ur Sven Walléns samling
2020-620
Top Top

2021-1262^ {förlag ej angivet} [GÖTEBORG 28/12 1902]
 
   
Top Top
Kväsar-valsen del 1-5 1: En kvanting träder i salen in, för att fröjda med fjällan sin


2023-0077^062 {Göteborgs Litogr. Aktiebolag} [PKXP № 25/3 1901]

2: Grabben sig sakta i salen rör


2022-0373^xxxx {Göteborgs Litogr. Aktiebolag} [STABBARPS GRUFVA 1/1 1902]

3: Grabben går efter väggen kring, träffar sin fjälla i rynkornas ring

ur Sven Walléns samling
2021-554 Kväsarvalsen nr 3 (5)

4: Två armar hon lägger om grabbens hals, för att fröjda honom en vals,

ur Sven Walléns samling
2022-091 Kväsarvalsen nr 4 (5)

5: Med hufvud mot hufvud och bröst mot bröst, han hviskar åt henne med kärlekens röst.


2022-090 Kväsarvalsen nr 5 (5)

     
ur Sven Walléns samling
2021-1746^1060 {LMM} [23/2 1922] Osign TR-n
 
Top Top
Det sangviniska temperamentet var livligt, växlande, sorglöst

ur Sven Walléns samling
2021-1302

Det koleriska temperamentet var hetsigt, hetlevrat

ur Sven Walléns samling
2021-1301

Det melankoliska temperamentet var mycket känsligt, med långsam och djup reaktion

ur Sven Walléns samling
2021-1302

Det flegmatiska temperamentet var trögt, lugnt och sävligt, senfärdigt och föga stark i sina känslorörelser, likgiltigt

ur Sven Walléns samling
2021-1263

   
Top Top

Fler vykort

Enligt uppgift är detta ett humoristiskt självporträtt
ur Sven Walléns samling
2022-1460^1264 {OEK, Malmö, nr Ser. VI. Nr 32} [1/1 1911]
   
   
     
Top Top

Inte TR-n

Här visas några vykort som inte är av TR-n:s penna

ur Sven Walléns samling
2022-042^011 {förlag ej angivet, nr 617} []
   
     
"Tomtehuset" på Vasagatan i Göteborg med tomtemålningar av TR-n

2022-1956^1664 {Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg, nr 5548} [GÖTEBORG 12/6 1901]
Tomtehuset (kvarteret Vasastaden 12:17) är ett villaliknade bostadshus i korsningen Viktoriagatan/Vasagatan i centrala Göteborg. Huset uppfördes 1890 för publicisten och riksdagsmannen Sven Adolf Hedlund efter ritningar av arkitekterna Hans Hedlund – brorson till byggherren – och Yngve Rasmussen, bror till Thorvald Rasmussen. Huset är byggnadsminne sedan den 25 oktober 1982.

Bostadshuset har två våningar med souterrängvåning och är uppfört i tegel med en fasad med putsade ytor kombinerat med tegel. På första våningen finns bland annat al frescomålningar kring fönstren. På andra våningen mot Vasagatan finns väggmålningar, som avspeglar husets första invånare och deras yrken. På målningarna syns tomtar verksamma som arkitekt, boktryckare och fotograf. Alla väggmålningar är bevarade utom i ett fält.

Målningarna är signerade med arkitekternas och Thorvald Rasmussen initialer samt daterade 4/10 1890. Thorvald Rasmussen var konstnär med tomtar som specialité och bror till Yngve Rasmussen. Om Hedlund och bröderna Rasmussen själv utfört målningarna är inte helt klarlagt. I alla händelser var målarmästaren Q.W. Bergqvist engagerad i måleriarbetena.

Denna text av Thorbjörn Persson

Top Top
Top Top
Top Top
Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!

Förlagsnotering
 
Notering Uttydes
AEK Axel Eliasson, Stockholm
AVK Alex Vincent, København
BFC Bernhard Franke & Co., Stockholm
CvN troligen Cigarrmagasinet vid Norreport, Halmstad
EFP Ed. F. Phillipsens Kunstforlag, København
GKA Granbergs Konstindustri Aktiebolag, Stockholm
JFF John Fröberg, Finspång
LMM Le Moine & Malmeström, Göteborg
OEK Oscar E Kull
PAK Peter Alstrup Kunstforlag
   

Se vidare Signatur- och logotypförteckning

 
Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!