^^^ ^^^

ur Sven Walléns samling

Välkommen till Svens vykort!
Ett urval: Skara • Ärla • Tecknade • Diverse • Hund • Efterlysningar • Sökes
> Okända

Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!

Top Top
Okända signaturer - Vet du vem som tecknat? Hör av dig!
Vem är AB?

2022-2463^2666 {F. Stålhane} [STOCKHOLM 13/1 1903]
 
 
Top Top

Vem är AN (AW?)


2022-1201^0294 {förlag ej angivet} [ARVIKA 11/4 1903]

2022-1374^0296 {förlag ej angivet} [ÖREBRO 28/3 1902]
 
 
 
 
Top Top

Vem är HH?

HH

2022-1364^1123 {C. N:s Lj., Sthlm, nr 5342} [ÖSTERVÅLA 2/4 1904]
HH

2022-1363^1121 {C. N:s Lj., Sthlm, nr 5342} [TUMBA 3/4 1904]
HH

2022-1365^1125 {C. N:s Lj., Sthlm, nr 5338} [STOCKHOLM 12/3 1904]
HH

2022-1366^1127 {C. N:s Lj., Sthlm, nr 5363} [STRÖMSTAD 28/3 1902]
 
   
     
Top Top

Vem är -M-?

Vem har tecknat? -M-

2022-568^1098 {Knut Bobecks vykortförlag, Stockholm}
 
 
 
Top Top

Vem är OT eller TO?

Vem har tecknat? Vem är OT eller TO?

2021-1474
OT/TO

2022-572^1100 {Paul Heckscher} [MALMÖ]
OT/TO

2022-1191^1607
OT/TO

2022-788^1080 {Paul Heckscher, Sthlm} [FALKÖPING 11/4 1903]
OT/TO

2022-712^1090 {Paul Heckscher, Sthlm} [NORRKÖPING 28/3 1902]
Är det OT/TO som tecknat?

2023-227^0176 {Paul Heckscher, Sthlm} [oanvänt]
 
 
Top Top
Osignerat och Okänt - Vet du vem som tecknat? Hör av dig!
Vem har tecknat?

2022-356
Vem har tecknat?

2022-088
Vem har tecknat?

2022-089
Vem har tecknat?

2022-502
Vem har tecknat?
ur Sven Walléns samling
2016-056
Max Hänel?

2021-1763^1068 {(JFF, nr 436} [GÖTEBORG 18/4 1908]
Tage Nilsson? Max Hänel? Någon annan?

2022-1039^1340 {John Fröberg, Finspong} [ÖRN 31/3 1902]
Förlag: John Fröberg, Finspong

adress-sida
2022-1039^1340 {John Fröberg, Finspong} [ÖRN 31/3 1902]
 
Vem har tecknat?

2022-744
Vem har tecknat?

2022-745
Vem?

2021-1766^1072 {C. N:s Lj., Sthlm., nr 5375} [ÖRTOFTA]
Vem har tecknat? (ej Rögind)

2021-364^1136 {Ed. F. Ph. & Co} [handräckt]
Vem har tecknat?

2022-655^1088 {förlag ej angivet, nr Serie 5 No 16} [KU...]
 
Vem har tecknat?

2022-1935^1654 {förlag ej angivet} []
 
     
     
Top Top
Första maj - vem har tecknat? Kan det vara Jenny Nyström?

2022-043^011 {JFF, nr 111}

2021-931^869 {JFF} [ÖREBRO 30/4 1904]
 

2021-1344^869 {JFF, nr 111} [handräckt]

2022-249^302 {JFF, nr 111} [handräckt]

2022-250^304 {(JFF, nr 246}

2022-248^300 {JFF, nr 112} [handräckt]
   
     
Top Top
Osignerat - Vem är vem? - Vet du vem som tecknat? Hör av dig!

Vissa tecknares stil är omisskännlig medan andras är svårare att helt säkert avgöra. Jenny Nyström, Tage Nilsson, Thorvald Rasmussen, Max Hänel, K. Schumacher och Th. Johansson är några av de som lätt kan förväxlas.

Här nedan visas några exempel.

Tage Nilsson? Max Hänel? Någon annan?

2022-1039^1340 {John Fröberg, Finspong} [ÖRN 31/3 1902]
Förlag: John Fröberg, Finspong

adress-sida
2022-1039^1340 {John Fröberg, Finspong} [ÖRN 31/3 1902]
Th.J?

2021-299^428 {Jönköpings Litografiska Aktiebolags Arrendator} [LINKÖPING 31/3 1904]
     
     
     
     
Top Top
 
Top Top
Förlagsnotering
 
Notering Uttydes
AEK Axel Eliasson, Stockholm
AVK Alex Vincent, København
BFC Bernhard Franke & Co., Stockholm
CvN troligen Cigarrmagasinet vid Norreport, Halmstad
EFP Ed. F. Phillipsens Kunstforlag, København
GKA Granbergs Konstindustri Aktiebolag, Stockholm
JFF John Fröberg, Finspång
LMM Le Moine & Malmeström, Göteborg
OEK Oscar E Kull
PAK Peter Alstrup Kunstforlag
   

Se vidare Signatur- och logotypförteckning

 
Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!