^^^ ^^^

ur Sven Walléns samling

Välkommen till Svens vykort!
Ett urval: Skara • Ärla • Tecknade • Teman • Hund • Efterlysningar • Sökes
Signatur- och logotypförteckning • Kanske inte den du trodde

Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!

Top Top
Top Top

ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling

Se även Egentecknade vykort och Pusselkort

Top Top

Signe Aspelin (SA) (1881-1961)

Signe Aspelin
ur Sven Walléns samling
2022-010^027 {AE, nr 1511}
 
Top Top

 B

Gustav Bagge (1839-1915)


2023-0002^609 {JF nr 121} [handräckt]

   
E. Beausang (kan vara Jeanne Beausang?)

2022-1663^1248 {F. Gustavson, Gbg} [GOTTNE 24/12 1908]
 
Top Top

 C

Arvid Carlsson (troligen)


2023-0326^0503 {förlag ej angivet} [oanvänt]

   
Top Top

E. E-n (skulle kunna tolkas Elsa Ekman-Eurén, men hon föddes 1891 och mitt tidigaste E. E-n-kort är postgånget 1905), saknar oftast förlagsangivelse men har CNL, OEK och SvLit

E. E-n
ur Sven Walléns samling
2017-087
E. E-n
ur Sven Walléns samling
2022-0006
E. E-n
ur Sven Walléns samling
2022-713^1092 {förlag ej angivet, nr 5612 K} [ELLENÖ 18/4 1908]
E. E-n
ur Sven Walléns samling
2021-0017
Osignerat E. E-n


2022-1060^3151 {C. N:s Lj., Sthlm., nr 5559} [UPSALA 1/1 1905]

Osignerat E. E-n


2024-0332^3153 {förlag ej angivet} [MALMÖ 31/12 1909]

K. G. E-n kan vara K. G. Ericsson. Kolingen i olika situationer. Utgiven på CvN och Hallandia 1902-1903

2022-0493^1644 {Cigarrmagasinet vid Norreport, Halmstad, nr 389, 3.116} [epg]

Kolingen i Hamburg - Här är mig godt att vara, tjö.


2022-1612^1762 {Cigarrmagasinet vid Norreport, Halmstad, nr 391, 3.114} [oanvänt]

Kolingen vid Polen. "Jädrar å' konfirmander, jag tror dom inte har några bolagsvärdshus häruppe, å' jag som så godt kunde behöfva en nubbe nu"


2022-1830^1642 {Konstförlaget Hallandia, nr 368} [handräckt]

Landtbon: "Se där ä två kärringa' som reser te' blåkulla". Kvantingen: "Ja, de' ä' en sabla trafik dit nu, så farbror behöfver inte va' rädd att inte få fint ressällskap".


2022-1877^1744 {Cigarrmagasinet vid Norreport, Halmstad, nr 403, 3.112} [epg]

Kolingen i Stockholm. Återkommen från sin resa till kontinenten. "Borta ä' bra, men hemma bäst"


2022-2579^1350 {Cigarrmagasinet vid Norreport, Halmstad, nr 400, 2.154} [DEFVELSTORP 24/11 1902]

"Kofvan är ej gjord att spara, kofvan den skall rulla bara", sa kolingen, köpte en 2 öres pinne


2023-511^1305 {Cigarrmagasinet vid Norreport, Halmstad, nr 458} [FALKÖPING 5/4 1903]

Sista biten kommer nu, "Kolingen" ni känner ju?

 
Hjalmar Eneroth

2022-1814^1700 {AE, Stockholm, nr 176}
   
Top Top

Albert Engström (1869-1940) har en egen sida >>>

Top Top

Edvard Forsström (1854-1934)

God Påsk! Kinerserna jubla öfver att de i följd af det engelsk-japanska förbundet slippa påskris (i form av rysk knut).


2023-0517^1320 {Solléns förlag, Stockholm, nr 18} [NYKÖPING 24/4 1902]

 
Norsfiskarnas publik på Norrbro

2021-0781^1585 {AE, № 5} [STOCKHOLM 6/2 1902]
Prins Carl och prinsessan Ingeborg samtalar med Sven Lagerberg
ur Sven Walléns samling
2020-035^132 {AE, № 6} [ROPPERED 16/4 1902]
Top Top

Gusten


2022-1468 bild skan-1390.jpg
 
Top Top

Max Hänel (1863-1921)


2022-0784^1672 {B. F. & Co} [ÖREBRO 31/12 1905]

2022-0785^1674 {B. F. & Co} [PLK 273 A 31/12 1903]
 

 

 

 

2024-052


2023-603^1553 {(OEK} [JERNA 16/2 1907]


2023-0604^1555 {AE, nr 837} [STOCKHOLM 19/4 1908]


2023-719^1849 {GKA, nr 2024} [BILLESH. GRUFVA 30/12 1913]

Möjligen Max Hänel


2023-1176^7041 {OEK, nr K Ser. III. Nr 1048} [MALMÖ] ankomst "Bestellt vom Postamte 33" 28/8 1903

Möjligen Max Hänel


2023-1176--1178 bild skan-7039


2023-1177^7043 {OEK, nr K Ser. III. Nr 1048} [M...] ankomst "Bestellt vom Postamte 33" 9/10 1903

2023-1178^7045 {OEK, nr K Ser. III. Nr 1048} [MALMÖ] ankomst "Bestellt vom Postamte 33" 9/10 1903
Översta kortet

Malmö den 26/8 03
Bästa broder Magnus!
Tack för ditt kort, du får ursäkta att jag inte har skrifvit förr, här har varit öppet hvarje kväll i parken och så har jag försummat skrifningen. Nu skall jag berätta dig något nytt Antonia din gamla flamma hon är på lj-n men det är väl inte du som är skuld till det, hon ser bra välmåendes ut kan du tro.
Till nästa år så hoppas jag att vi väl skola dricka några toddyar tillhopa i parken det är länge sedan nu. Härmed sändes en del af guds skapande beläte - menniskan - resten komma sedan. Många helsningar från oss alla och från din broder Theodor

Mellersta kortet

Malmö d 7/10 03
Bäste br. Magnus!
Du tänker nog att det är en otacksam fan som inte har svarat på dina kort men du får "förlåta en yngling som felat". Tack skall du i alla fall ha för att du kom ihåg mig. Jag har inte haft tid att skrifva för att jag har arbetat några kvällar och för resten
Fortsättning på nästa kort. Hoppas att du får båda delarna. Theodor

Nedersta kortet

har jag varit ute och så om söndagen då har der alltid kommit någon hem till mig om förmiddagen och så på eftermiddagen har jag varit i parken och så har det gått den ena veckan efter den andra men nästa gång skall jag allt svara dig med det samma. Jag har varit hemma hos Emma och sett dit fotografi du ser ju snobbig ut och sådana stora munstascher du har sedan, du skulle väl inte ha ett par afläggare som du kunde skicka mig för att jag är lika renrakad ännu. Jaså du skrifver att du har fått reslusten i dig, ja det kan jag tro att när man varit ute och sett större städer än Malmö så vill man inte gerna stanna i en sådan bondhåla. Din bror Johan han är ju vid jernvägen jag kan helsa dig så godt ifrån honom. Jag kan också helsa dig ifrån "loppan" han har skrifvit till Gustaf Dahl, han är i Amerika. Nu får jag sluta med slutet för denna gången med många helsningar från oss alla och från Signe och till sist är du hjertligt helsad från din vän Theodor

Alla tre korten är adresserade till Herr Kürschner M. Andersson, bei Gelhardt Wrangelstrasse 67, Berlin S. O., tyvärr är de plundrade på frimärkena men det har suttit OII 10 öre på dem, makulerade MALMÖ och med Ankomststämpel Bestellt vom Postamte 33 med datum 28/8 1903 (översta) och 9/10 1903 (mitten och nedersta).

Alla tre korten har nummer K. Ser. III. Nr 1048

Kürschner är tyska för körsnär

Top Top

Victor Jernbergh har en egen sida >>>   

Th Johansson (Th.J) har en egen sida >>>   
Top Top

Ragnar Ljungman RL


2022-0710^1573 {G. L. A.} [...P 68 D 9/12 1902]

2022-1773 bild skan-1553.jpg
 

2022-1469 bild skan-1561.jpg
 
Vilh. Ljungman, CVL

2022-0347^0569 {Axel Eliassons konstförlag, Stockholm, nr 7122} [STOCKHOLM 1/1 1911]
 
V. Ljungner


2022-2248^2348 {C. L. Bobeck, Liljeholmen}

Du, som mån'g annan, har i ditt sinne att allt emellanåt göra "bus", men jag vill fästa uti ditt minne att du ej ta' får min lilla - mus -

LS-dt

2023-0775^1993 {Stender, København-Stockholm} [STOCKHOLM 23/12 1908]

2023-0776^1995 {Stenders förlag, Stockholm} [UPSALA 24/12 1909]
 
Top Top

Carl Meurling (1879-1929)

Carl Meurling har tecknat åt Öbergs förlag
ur Sven Walléns samling
2022-1389^1134 {J. O. Ö. & S., nr 1036} [EDANE 25/4 1903]
Carl Meurling har tecknat åt Öbergs förlag

2022-2621^003 {J. O. Ö. & S., nr 1030} [BARKÅKRA 5/10 1904]

2023-0273^0352 {J. O. Ö. & S., nr 2003} [(oläslig stämpel)]

2023-0274^0354 {J. O. Ö. & S., nr 1050} [TUMBA 9/4 1903]
Top Top

Einar Nerman (1888-1983) har en egen sida >>>

Tage Nilsson (T.N.) (1865-1908) har en egen sida >>>    
Brita Nyström ()
Brita Nyström
ur Sven Walléns samling
2016-029
   
Jenny Nyström (1854-1946) har en egen sida >>>
Top Top

Thorvald Rasmussen (TR-n) (1850-1919) har en egen sida >>>

Top Top

K. Schumacher (ingen ytterligare information om vem det var)

K. Schumacher

2021-291^856 {Svenska Litografiska AB, Stockholm, nr Serie 107 N:o 7} [PKXP 64 C 20/3 1913]
K. Schumacher

2021-849^1242 {Svenska Litografiska AB, Stockholm, nr Serie 107 N:o 9} [S... (oläslig)]
K. Schumacher

2022-1865^1656 {Svenska Litografiska, Stockholm, nr Serie 107 N:o 2} [CHARLOTTENBERG 11/4 1912]
 
Lydia Skottsberg (1877-1948)

2023-1234^7001 {Stenders förlag} [STOCKHOLM 22/12 1908]
 
Sigrid Sundius-Dahlström (S. S-s-D-m) (1881-1961)
Sigrid Sundius-Dahlström
ur Sven Walléns samling
2016-052
Sigrid Sundius-Dahlström
ur Sven Walléns samling
2017-088
Hildur Söderberg (1885-1976)
Hildur Söderberg
ur Sven Walléns samling
2021-016
 
Top Top

Einar Torsslow (1867-1932)

Einar Torsslow
ur Sven Walléns samling
2022-011^029 {förlag ej angivet, nr Serie 120} [STOCKHOLM]
   
Einar Torsslow
ur Sven Walléns samling
2016-054
Einar Torsslow
ur Sven Walléns samling
2019-297
Top Top

OW Osborn Wernlund (1884-1914)


2021-0731 bild skan-1360.jpg

2022-1710 bild skan-1362.jpg

 

Top Top

Emil Åberg (1864-1940)

Emil Åberg
ur Sven Walléns samling
2022-044^013 {AE, nr 8470} [UDDEVALLA 31/12 1905]
   
Top Top

Tycho Ödberg, Stockholm (1865-1943)


2022-1694^2288 {John Fröberg, Finspong} [handräckt]
 
Top Top

Osorterat

Gunnar Bratlie (NO, 1918-1990)

2022-2277^2320 {Knut Aüne Kunstforlag, NO, nr 54/8} [BJØRNEVA 18/12 1959]

2024-0515 bild skan-3573
Top Top
Tre tecknare, samma tid, samma tanke
Thorwald Rasmussen


2021-1817^2118 {Ed. F. Ph. & Co, nr 1221} [PKXP № 69 B 25/8 1902]

Ä' de den här frun ska ha?

  Carl Rögind


2022-2620^001 {förlag ej angivet} [GÖTEBORG 15/10 1902]

God dag, vill frun vara god och se efter om det här är den rätta

Th. Johansson


2021-984^ {H. H. Stockholm} [STOCKHOLM 25/1 1903]

Ursäkta, ä dä den här lilla frun ska ha?  

 
Top Top
Förlagsnotering
 
Notering Uttydes
AE Axel Eliassons konstförlag, Stockholm (5.6)
AVK Alex Vincent, København
BFC Bernhard Franke & C:os Förlag, Sthlm, 1875-1926 (11.6)
CvN troligen Cigarrmagasinet vid Norreport, Halmstad
EFM Eskilstuna Fotografiska Magasin
EFP Ed. F. Phillipsens Kunstforlag, København
GKA Granbergs Konstindustri Aktiebolag, Stockholm
GLA Göteborgs Litografiska Aktiebolag, Göteborg 1882-1913 (5.4)
JF John Fröberg, Finspång (6.3)
JOA Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg
JOÖ Öbergs (Johan Oscar Öberg & Son), Eskilstuna 1902-1940 (11.8)
LMM Le Moine & Malmeström, Göteborg (6.1)
OEK Oscar E Kull
PAK Peter Alstrup Kunstforlag (14.8.2)
PHS Paul Heckscher, Stochholm (6.2)
SP Svenska Pressbyrån (7.10)

Se vidare Signatur- och logotypförteckning

 
Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!