^^^ ^^^

ur Sven Walléns samling

Välkommen till Svens vykort!
Ett urval: Skara • Ärla • Tecknade • Diverse • Hund • Efterlysningar • Sökes
Signatur- och logotypförteckning

Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!

Top Top

ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling

Th Johansson (Th.J) har fått en egen sida >>>

ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling

Top Top
Einar Nerman Stilen känns igen från Solstickan.
ur Sven Walléns samling
2020-231
ur Sven Walléns samling
2020-290
ur Sven Walléns samling
2020-522
ur Sven Walléns samling
2020-599
ur Sven Walléns samling
2020-120
ur Sven Walléns samling
2021-0004
ur Sven Walléns samling
2016-055
ur Sven Walléns samling
2019-300
ur Sven Walléns samling
2020-016
ur Sven Walléns samling
2021-027
   
     
Top Top

Tage Nilsson (T.N.) har fått en egen sida >>>

ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling

Top Top
Jenny Nyström

2021-0269 bild sign skan-0835 2020-424 bild sign skan-0795

Är man osäker på om motivet är av Jenny Nyströms penna kan man leta i
Jenny Nyström och Curt Stoopendaal-stiftelsens databas med motiv av Jenny Nyström >>

ur Sven Walléns samling
2022-0195 Osignerat Jenny Nyström
ur Sven Walléns samling
2022-0424^796 {Axel Eliassons konstförlag, Stockholm, nr 993} [HELSINGFORS - HELSINKI - ХЕЛЬСИНКИ 31/12 1902]
ur Sven Walléns samling
2021-1751^1066 {AEK, nr 6463} [KARLSKRONA
 
     
Top Top

Thorvald Rasmussen (TR-n) har fått en egen sida >>>

ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling

Top Top
Övriga
Brita Nyström
ur Sven Walléns samling
2016-029
Emil Åberg
ur Sven Walléns samling
2022-044^013 {AEK, nr 8470} [UDDEVALLA 31/12 1905]
Einar Torsslow
ur Sven Walléns samling
2022-011^029 {förlag ej angivet, nr Serie 120} [STOCKHOLM]
Einar Torsslow
ur Sven Walléns samling
2016-054
Einar Torsslow
ur Sven Walléns samling
2019-297
Gunnar Bratlie (NO, 1918-1990)

2022-2277^2320 {Knut Aüne Kunstforlag, NO, nr 54/8} [BJØRNEVA 18/12 1959]
 
Top Top
Sigrid Sundius-Dahlström (S. S-s-D-m)
ur Sven Walléns samling
2016-052
Sigrid Sundius-Dahlström (S. S-s-D-m)
ur Sven Walléns samling
2017-088
Hildur Söderberg
ur Sven Walléns samling
2021-016
Signe Aspelin
ur Sven Walléns samling
2022-010^027 {AEK, nr 1511}
Carl Meurling har tecknat åt Öbergs förlag
ur Sven Walléns samling
2022-1389^1134 {J. O. Ö. & S., nr 1036} [EDANE 25/4 1903]
Carl Meurling har tecknat åt Öbergs förlag

2022-2621^003 {J. O. Ö. & S., nr 1030} [BARKÅKRA 5/10 1904]
Carl Meurling
ur Sven Walléns samling
2021-1767^1074 {J. O. Ö. & S., nr 1039} [HARDEBERGA 26/3 1910]
 
     
     
Top Top
Elsa Ekman-Eurén (E. E-n)

ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling

Elsa Ekman-Eurén (E. E-n)
ur Sven Walléns samling
2017-087
Elsa Ekman-Eurén (E. E-n)
ur Sven Walléns samling
2022-0006
Elsa Ekman-Eurén (E. E-n)
ur Sven Walléns samling
2022-713^1092 {förlag ej angivet, nr 5612 K} [ELLENÖ 18/4 1908]
Elsa Ekman-Eurén (E. E-n)
ur Sven Walléns samling
2021-0017
   
     
Top Top
Victor Jernberg (Eskilstuna)

ur Sven Walléns samling ur Sven Walléns samling

Victor Jernberg
ur Sven Walléns samling
2022-787^1078 {E-tuna Fotogr. Mag., nr 856} [HELLBY BRUNN 24/12 1903]
Victor Jernberg
ur Sven Walléns samling
2022-541^1084 {Eskilstuna Fotogr. Mag., nr 865} [(STOCKHOLM)]
Victor Jernberg
ur Sven Walléns samling
2022-619^1086 {förlag ej angivet, nr 106} [STOCKHOLM 14/4 1906]
 
Victor Jernberg
ur Sven Walléns samling
2022-436^1082 {J. O. Ö. & S., nr 1102} [STOCKHOLM 2/4 1904]
     
Top Top
K. Schumacher (ingen ytterligare information om vem det var)


2021-0849 bild sign skan-1242


2021-291^856 {Svenska Litografiska AB, Stockholm, nr Serie 107 N:o 7} [PKXP 64 C 20/3 1913]

2021-849^1242 {Svenska Litografiska AB, Stockholm, nr Serie 107 N:o 9} [S... (oläslig)]

2022-1865^1656 {Svenska Litografiska, Stockholm, nr Serie 107 N:o 2} [CHARLOTTENBERG 11/4 1912]
 
     
Top Top
Tycho Ödberg, Stockholm (1865-1943)


2022-1694 bild sign skan-2288m.jpg


2022-1694^2288 {John Fröberg, Finspong} [handräckt]
 
     
   
   
Top Top
Tre tecknare, samma tid, samma tanke
Thorwald Rasmussen


2021-1817^2118 {Ed. F. Ph. & Co, nr 1221} [PKXP № 69 B 25/8 1902]

Ä' de den här frun ska ha?

  Carl Rögind


2022-2620^001 {förlag ej angivet} [GÖTEBORG 15/10 1902]

God dag, vill frun vara god och se efter om det här är den rätta

Th. Johansson


2021-984^ {H. H. Stockholm} [STOCKHOLM 25/1 1903]

Ursäkta, ä dä den här lilla frun ska ha?  

 
Top Top
Förlagsnotering
 
Notering Uttydes
AEK Axel Eliasson, Stockholm
AVK Alex Vincent, København
BFC Bernhard Franke & Co., Stockholm
CvN troligen Cigarrmagasinet vid Norreport, Halmstad
EFP Ed. F. Phillipsens Kunstforlag, København
GKA Granbergs Konstindustri Aktiebolag, Stockholm
JFF John Fröberg, Finspång
LMM Le Moine & Malmeström, Göteborg
OEK Oscar E Kull
PAK Peter Alstrup Kunstforlag
   

Se vidare Signatur- och logotypförteckning

 
Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!