^^^ ^^^

ur Sven Walléns samling

Välkommen till Svens vykort!
Ett urval: Skara • Ärla • Tecknade • Teman • Hund • Efterlysningar • Sökes
Signatur- och logotypförteckning • Kanske inte den du trodde

Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!

Olika tecknare, samma tid, samma tanke

Top Top
Thorwald Rasmussen


2021-1817^2118 {Ed. F. Ph. & Co, nr 1221} [PKXP № 69 B 25/8 1902]

Ä' de den här frun ska ha?

  Carl Rögind


2022-2620^001 {förlag ej angivet} [GÖTEBORG 15/10 1902]

God dag, vill frun vara god och se efter om det här är den rätta

Th. Johansson


2021-984^ {H. H. Stockholm} [STOCKHOLM 25/1 1903]

Ursäkta, ä dä den här lilla frun ska ha?  

 
Top Top
Thorwald Rasmussen

Här blir inte bättre väder innan det onda kommer ner, sa' käringen ramla utför taket


2023-0445^1077 {Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg} [GÖTEBORG 11/2 1904]
 

Tage Nilson

Det blir inte vackert förr än det onda kommer ner! sa' gumman, ramlade ner från taket!

 
Top Top
Tage Nilson

"Här blir en strid på lif och död," sa' skräddaren, ramlade omkull i myrstacken!

ur Sven Walléns samling - Här blir en strid på lif och död sa skräddaren, ramlade omkull i myrstacken!
2022-721^1143 {AEK}

Här blir en strid på lif och död sa skräddaren, ramlade omkull i myrstacken! 

Thorwald Rasmussen

"Här blir en strid på lif och död," sa' skräddarn ramla i myrstacken


2023-0443^1073 {Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg} [KEMI 16/9 1903]

 

Top Top

2022-1691^2278 {Ed. F. Ph. & Co} [GÖTEBORG 2/8 1902]

Signerat Carl Rögind, förekommer även numrerat 1233.


2022-2517^3051 {förlag ej angivet, nr 1021} [oanvänt]
ur Sven Walléns samling
2016-132^495 {G. G. á M., nr 1159} [ANKARSRUM 12/7 1901]
 
Top Top
   

2023-1133^3121 {förlag ej angivet, nr 7429} [FÄGRED 20/4 1920]
 

2022-0230 bild skan-0492.jpg
   
     
   
Top Top
Förlagsnotering
 
Notering Uttydes
AEK Axel Eliassons konstförlag, Stockholm (5.6)
AVK Alex Vincent, København
BFC Bernhard Franke & C:os Förlag, Sthlm, 1875-1926 (11.6)
CvN troligen Cigarrmagasinet vid Norreport, Halmstad
EFM Eskilstuna Fotografiska Magasin
EFP Ed. F. Phillipsens Kunstforlag, København
GKA Granbergs Konstindustri Aktiebolag, Stockholm
GLA Göteborgs Litografiska Aktiebolag, Göteborg 1882-1913 (5.4)
JFF John Fröberg, Finspång (6.3)
JOA Joh. Ol. Andreens Konstförlag, Göteborg
JOÖ Öbergs (Johan Oscar Öberg & Son), Eskilstuna 1902-1940 (11.8)
LMM Le Moine & Malmeström, Göteborg (6.1)
OEK Oscar E Kull
PAK Peter Alstrup Kunstforlag (14.8.2)
PHS Paul Heckscher, Stochholm (6.2)

Se vidare Signatur- och logotypförteckning

 
Top x

Jag är medlem i Svenska Vykortsföreningen - Bliv det du också!